Nederlandse Internisten Vereniging
 

Beroepsbelangen Commissie

Samenstelling Commissie
dr. J. Derksen, voorzitter
dr. J.N.M. Barendregt
J. Heijster  
C.M. Grievink-Beukhof, JNIV
mw. dr. W.A.C.M. Nieuwlaat
dr. H.H. Vincent
dr. R.A.A. van Zanten
dr. S. van Wissen

Contactpersonen NIV Bureau
Marjolijn Verstegen, beleidsmedewerker, tel. 030-2823276, verstegen@niv.knmg.nl

Meer informatie vindt u onder (de submenu's van) de onderwerpen Beroepsbelangen of DBC's of DOT.