Nederlandse Internisten Vereniging
 

Cie Onderwijs Interne Geneeskunde

Samenstelling commissie
prof.dr. R.P. Koopmans (voorzitter), namens opleidingsregio Maastricht
C.K.A. van den Berge
dr. R. Fijnheer, namens opleidingsregio Utrecht 
dr. B.E. de Galan, namens opleidingsregio Nijmegen
mw. E. de Jongh, namens de JNIV
mw. R.T. de Jongh, namens opleidingsregio Amsterdam VU
dr. F.A. Klok, namens de JNIV
prof.dr. J.L.C.M. van Saase, namens opleidingsregio Rotterdam
dr. H.E. Sluiter, namens opleidingsregio Groningen 
mw. dr. J.M.L. Stouthard, namens opleidingsregio Amsterdam AMC
mw. dr. F. Waanders, namens JNIV
(vacature voor opleidingsregio Leiden)

Contactpersoon NIV Bureau
Rita Huissen, tel. 030-2823778, huissen@niv.knmg.nl

Meer informatie vindt u onder (de submenu's van) het onderwerp onderwijs AIOS.