Nederlandse Internisten Vereniging
 

Cie Onderwijs Interne Geneeskunde

Samenstelling commissie
prof.dr. R.P. Koopmans, voorzitter
C.K.A. van den Berge
dr. B. Bravenboer
mw. C. Brumsen
dr. R. Fijnheer
dr. B.E. de Galan
prof.dr. J.B.L. Hoekstra
mw. E. de Jongh, namens de JNIV
mw. R.T. de Jongh
prof.dr. J.L.C.M. van Saase
dr. H.E. Sluiter
mw. dr. J.M.L. Stouthard
mw. dr. F. Waanders, namens JNIV

Contactpersoon NIV Bureau
Rita Huissen, tel. 030-2823778, huissen@niv.knmg.nl

Meer informatie vindt u onder (de submenu's van) het onderwerp onderwijs AIOS.