Nederlandse Internisten Vereniging
 

Richtlijnen

Samenstelling commissie
Dhr. Z. Erjavec, voorzitter
Dhr. dr. J.A. Otte
Dhr. dr. Y.K.O. Teng
Dhr. dr. Y.F.C. Smets
Mw. dr. A.T.M. Jorna
Dhr. P.R. van der Valk
Mw. C.M.F. van Nispen tot Pannerden, JNIV

De voorzitter van de commissie Richtlijnen is tevens namens de NIV gemandateerd om zitting te nemen in de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Deze raad betreft een vertegenwoordiging van 29 wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten. 

Contactpersoon NIV bureau
Samara Jaber, beleidsmedewerker kwaliteit, tel. 030-2823421, jaber@niv.knmg.nl.

Richtlijnen
De Database Kwaliteit geeft een overzicht van de beschikbare richtlijnen. Richtlijnen in ontwikkeling vindt u in het besloten gedeelte van de website.

Om richtlijnen te kunnen ontwikkelen in een vorm die de implementatie bevordert, heeft de Commissie Richtlijnen een procedureboek en format ontwikkeld voor de werkgroepen die richtlijnen ontwikkelen of herzien namens de NIV. Het procedureboek en format zijn aangeboden aan alle wetenschappelijke verenigingen met het verzoek om tot een gezamenlijke standaard te komen. Beide documenten zijn onderaan de pagina als bijlage toegevoegd.

 

Disclaimer
De NIV spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de richtlijnen die van belang zijn voor internisten. Indien er toch onjuistheden in voorkomen of als de informatie niet meer actueel is, dan aanvaardt de NIV geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.
De NIV is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 


Format-raamwerk-richtlijn-def.doc Format-raamwerk-richtlijn-def.doc
Huishoudelijk-Reglement-commissie-Richtlijnen-NIV.doc Huishoudelijk-Reglement-commissie-Richtlijnen-NIV.doc
Procedureboek-NIV-richtlijnen-defintief.pdf Procedureboek-NIV-richtlijnen-defintief.pdf