Nederlandse Internisten Vereniging
 

Database kwaliteit

De Database Kwaliteit is door de NIV ontwikkeld om per aandoening eenvoudig toegang te geven tot:

  1. Actuele definitieve en concept richtlijnen
  2. Landelijk verplichte indicatoren
  3. Landelijk Transmurale Afspraak (LTA)
  4. Zorgstandaard
  5. E-learning NIV

Per aandachtsgebied is voor hoog volume en/of hoog risico aandoeningen de informatie geselecteerd die relevant is voor internisten.   

1. Richtlijnen
De NIV Database Kwaliteit bevat de actueel beschikbare richtlijnen per aandoening die op relevantie geselecteerd zijn door de NIV Commissie Richtlijnen. Tevens wordt in de database aangegeven of een richtlijn in ontwikkeling c.q. herziening is. Met uw Medi-Acces gebruikersnaam en wachtwoord geeft de database toegang tot de concept richtlijnen.  

2. Landelijk verplichte indicatoren
Indicatoren die volgens de NIV Commissie Indicatoren relevant zijn voor internisten en verplicht aangeleverd moeten worden zijn per aandoening opgenomen in de database. Momenteel betreft dit een selectie van de volgende indicatoren:

  • “Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen” van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  • “Basisset veiligheidsindicatoren ziekenhuizen” van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  • Zorginhoudelijke indicatoren van Zichtbare Zorg Ziekenhuizen (N.B. deels dit jaar optioneel)

3. Landelijk Transmurale Afspraak
De Database Kwaliteit bevat alleen door de NIV geautoriseerde landelijke transmurale afspraken (LTA). Een LTA geeft aanbevelingen voor de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn, onder andere voor (terug)verwijzing en informatie-uitwisseling.  

4. Zorgstandaard
Alleen zorgstandaarden die door de NIV zijn geautoriseerd, zijn opgenomen in de Database Kwaliteit. Het Coördinatieplatform Zorgstandaarden geeft de volgende definitie: “Een zorgstandaard geeft vanuit een patiëntenperspectief een op actuele en zo mogelijk wetenschappelijke onderbouwde inzichten gebaseerde functionele beschrijving van de multidisciplinair georganiseerde individuele preventie en zorg, ook inhoudende de ondersteuning bij zelfmanagement, voor een bepaalde chronische ziekte gedurende het complete zorgcontinuüm, alsmede een beschrijving van de organisatie van de betreffende preventie en zorg en de relevante kwaliteitsindicatoren.”  

5. E-learning NIV
De door de NIV ontwikkelde e-learning programma’s zijn geaccrediteerd en kosteloos beschikbaar voor NIV-leden. Uitleg over de e-learning programma’s vindt u bij Opleiding/nascholing.

Contactpersoon NIV Bureau  
Samara Jaber, tel. 030 2823 421, jaber@niv.knmg.nl