Nederlandse Internisten Vereniging
 

Acute geneeskunde


Samenstelling sectie Acute Geneeskunde
dr. A.B.M. Geers, voorzitter
mw. A. Govers, secretaris
D. Dekker, namens JNIV
mw.dr. S.H.A. Diepeveen
dr. M.A. van den Dorpel
dr. A.J. Fogteloo
dr. H.R. Haak
dr. F. Holleman
dr. R.W. ten Kate
dr. J.C. ter Maaten
P.W.B. Nanayakkara
prof.dr. J.L.C.M. van Saase
mw. W.E.M. Schouten
mw. dr. P.M. Stassen

Contactpersoon NIV bureau
Natasja Brugman-Oudenaarden, tel. 030-2823296, oudenaarden@niv.knmg.nl
Opleiding

De opleidingsafdelingen van de differentiaties vindt u onder erkenningen op deze website.

De toegevoegde bijlagen bevatten de opleidingseisen en een aanmeldingsformulier voor de opleiding acute geneeskunde.


Acute-Geneeskunde-aanmelding-opleiding.2012.doc Acute-Geneeskunde-aanmelding-opleiding.2012.doc
Acute-Geneeskunde.opleidingseisen.2012.1.pdf Acute-Geneeskunde.opleidingseisen.2012.1.pdf


Visitaties

Formulier A: in te vullen door de afdeling die gevisiteerd wordt

Formulier B: in te vullen door de visitatoren


Acute-Geneeskunde-visitatieformulier-A.doc Acute-Geneeskunde-visitatieformulier-A.doc
Visitatieformulier-deel-B-1-1-2013.docx Visitatieformulier-deel-B-1-1-2013.docx
acute-geneeskunde-dagprogramma-BLANCO.doc acute-geneeskunde-dagprogramma-BLANCO.doc
Spelregels-van-Visitatie-en-Erkenning.pdf Spelregels-van-Visitatie-en-Erkenning.pdf


Registratie

Hier vindt u het retrograde registratieformulier voor inschrijving in het register van de differentiatie acute geneeskunde.

In 2008 is de registratie voor de differentiatie Acute Geneeskunde opengesteld. Vervolgens is in verschillende centra de differentiatie Acute Geneeskunde gestart en worden er internisten acute geneeskunde antegraad opgeleid. Dit is de reden dat retrograde registratie per 1 januari 2013 niet meer mogelijk is. 

Internisten acute geneeskunde zijn opgeleid en ervaren in de opvang van acute zieke patiënten met name op de Spoedeisende Hulp, maar ook in de kliniek, en kunnen de logistiek en de supervisie van de (acute) zorg verbeteren. De Acute Geneeskundige is niet zozeer een orgaangerichte specialist maar een generalist, die alle kwaliteiten heeft voor triage, snel handelen en supervisie. En daarbij ook in staat is als algemeen internist de andere aandachtsgebieders bij elkaar te brengen. De internist acute geneeskunde is ingebed in de algemene interne praktijk en doet naast directe supervisie op de SEH zowel klinische als poliklinische werkzaamheden.

De doelen van de retrograde registratie zijn als volgt:
De komende retrograde registratie geldt voorlopig voor de duur van twee jaar. In deze tijd kan de geregistreerde internist zich (verder) bekwamen in het vakgebied acute interne geneeskunde door aantoonbare, geaccrediteerde en relevante scholing te volgen en congressen te bezoeken. Tevens is de internist bezig met de ontwikkelingen van onderzoek op het gebied van acute interne geneeskunde.
In een opleidingskliniek dient men zich verder te bekwamen, middels het opleiden van arts-assistenten interne en/of SEH en middels geven van onderwijs op het gebied van acute interne geneeskunde. Indien men voldoet aan de eisen, vindt hierna herregistratie plaats voor 5 jaar.

De registratieformulieren vindt u op de NIV-website en kunnen naar het NIV-bureau worden gestuurd. U kunt over de inhoud van de vragen ten allen tijde terecht via het NIV-bureau (oudenaarden@niv.knmg.nl).

Het dagelijks bestuur van de Sectie Acute Geneeskunde bestaat uit:

Dr. A.B.M. Geers, voorzitter
Mw. A. Govers, secretaris
D. Dekker, namens de JNIV
Dr. J.C. ter Maaten
Mw. W.E.M. Schouten


Acute-Geneeskunde.registratieformulier.2011.WEBSITE.doc Acute-Geneeskunde.registratieformulier.2011.WEBSITE.doc
Acute-Geneeskunde.cursussen-en-nascholing.2012.doc Acute-Geneeskunde.cursussen-en-nascholing.2012.doc
FORMULIER-OPLEIDER.doc FORMULIER-OPLEIDER.doc


Herregistratie

In de bijlagen vindt u het herregistratieformulier voor de differentiatie Acute Geneeskunde en de eisen voor herregistratie.


Acute-geneeskunde-herregistratieformulier-2011-WEBSITE.doc Acute-geneeskunde-herregistratieformulier-2011-WEBSITE.doc
Acute-Geneeskunde.cursussen-en-nascholing.2012.doc Acute-Geneeskunde.cursussen-en-nascholing.2012.doc
Eisen-herregistratie-acute.pdf Eisen-herregistratie-acute.pdf


Pilot herregistratie via GAIA

In januari 2014 starten de secties Acute Geneeskunde, Hematologie en Medische Oncologie met een pilotproject om de herregistraties voortaan te digitaliseren en via het GAIA systeem te laten verlopen.

Bijlagen
In de bijlagen vindt u het herregistratieformulier voor de differentiatie Acute Geneeskunde, dat u dient te gebruiken wanneer u uw herregistratie via GAIA digitaal indient. Tevens een instructie met algemene informatie over deze nieuwe werkwijze.

Vragen t.a.v. uw herregistratie / onjuiste gegevens?
Contactpersoon: Natasja Brugman-Oudenaarden, tel. 030-2823296 (ma-di-vr), oudenaarden@niv.knmg.nl.
Voor vragen t.a.v. uw herregistratie of onjuistheden in uw GAIA dossier (bijv. de datum van uw herregistratietermijn klopt niet).

Herregistratietermijn 2 jaar

De nascholingseis staat bij alle internist-acuut geneeskundigen op 90 uur (5 jaar x 18 uur). Deze nascholingseis klopt niet voor degenen die in 2012 (retrograad) zijn ingeschreven in het register en in 2014 al na 2 jaar moeten herregistreren. Uiteraard is voor hen de registratie-eis 36 uur (2 jaar x 18 uur). Na 2014 moeten alle internist-geneeskundigen eens in de 5 jaar herregistreren en klopt de herregistratie-eis van 90 uur voor iedereen. 

Wanneer u uw aanvraag via GAIA uw dossier indient heeft u de mogelijkheid om een opmerking te plaatsen. Hier kunt u aangeven dat het om een 2-jarige herregistratie gaat.

 

Vragen t.a.v. uw GAIA dossier of accreditatie aanvragen?
Contactpersoon NIV Bureau: Dorenda van Waterschoot, tel. 030-282 3308 (ma t/m do), waterschoot@niv.knmg.nl.


Werkwijze-en-algemene-informatie-herregistratie-differentiatie-via-GAIA-versie-2014-01-28.pdf Werkwijze-en-algemene-informatie-herregistratie-differentiatie-via-GAIA-versie-2014-01-28.pdf
Acute-geneeskunde-herregistratieformulier-2014-WEBSITE-PILOT.doc Acute-geneeskunde-herregistratieformulier-2014-WEBSITE-PILOT.doc