Nederlandse Internisten Vereniging
 

Acute geneeskunde

Samenstelling sectie Acute Geneeskunde
dr. P.W.B. Nanayakkara, voorzitter
mw. dr. P.M. Stassen, secretaris
dr. C.P. Bleeker-Rovers
mw.dr. S.H.A. Diepeveen
dr. M.A. van den Dorpel
dr. A.J. Fogteloo
mw. A. Govers
prof.dr. H.R. Haak
dr. F. Holleman
prof.dr. H.A.H. Kaasjager
dr. S.C.E. Klein Nagelvoort
prof.dr. J.C. ter Maaten
dr. F.F. van Doormaal, JNIV
mw. W.E.M. Schouten

Contactpersoon NIV bureau
Natasja Brugman-Oudenaarden, tel. 030-2823296, oudenaarden@niv.knmg.nl
Opleiding

De opleidingsafdelingen van de differentiaties vindt u onder erkenningen op deze website.

De toegevoegde bijlagen bevatten de opleidingseisen en een aanmeldingsformulier voor de opleiding acute geneeskunde.


Acute-Geneeskunde-opleidingseisen.pdf Acute-Geneeskunde-opleidingseisen.pdf
Acute-Geneeskunde-aanmelding-opleiding.doc Acute-Geneeskunde-aanmelding-opleiding.doc


Registratie

Hier vindt u het formulier voor inschrijving in het register van de differentiatie acute geneeskunde, alsmede het formulier dat de opleider dient in te vullen.


Acute-Geneeskunde-registratieformulier.doc Acute-Geneeskunde-registratieformulier.doc
1-FORMULIER-OPLEIDER.doc 1-FORMULIER-OPLEIDER.doc
Acute-Geneeskunde-cursussen-en-nascholing.doc Acute-Geneeskunde-cursussen-en-nascholing.doc


Herregistratie via GAIA (pilot)

In januari 2014 starten de secties Acute Geneeskunde, Hematologie en Medische Oncologie met een pilotproject om de herregistraties voortaan te digitaliseren en via het GAIA systeem te laten verlopen. De herregistratie verloopt in 3 simpele stappen. In de bijgevoegde instructie is alles voor u uitgewerkt.

Inloggen in GAIA

Bijlagen

  • herregistratieformulier
  • instructie met algemene informatie over deze nieuwe werkwijze
  • een overzicht van cursussen en nascholingen acute geneeskunde.

Herregistratietermijn 2 jaar
De nascholingseis staat bij alle internist-acuut geneeskundigen op 90 uur (5 jaar x 18 uur). Deze nascholingseis klopt niet voor degenen die in 2012 (retrograad) zijn ingeschreven in het register en in 2014 al na 2 jaar moeten herregistreren. Uiteraard is voor hen de registratie-eis 36 uur (2 jaar x 18 uur). Na 2014 moeten alle internist-geneeskundigen eens in de 5 jaar herregistreren en klopt de herregistratie-eis van 90 uur voor iedereen. 

Wanneer u uw aanvraag via GAIA uw dossier indient heeft u de mogelijkheid om een opmerking te plaatsen. Hier kunt u aangeven dat het om een 2-jarige herregistratie gaat.


Acute-geneeskunde-herregistratieformulier-2014-VIA-GAIA-pilot.doc Acute-geneeskunde-herregistratieformulier-2014-VIA-GAIA-pilot.doc
Acute-Geneeskunde-cursussen-en-nascholing.doc Acute-Geneeskunde-cursussen-en-nascholing.doc
Werkwijze-en-algemene-informatie-herregistratie---hemato-onco-acute---via-GAIA-versie-2014-09-26.pdf Werkwijze-en-algemene-informatie-herregistratie---hemato-onco-acute---via-GAIA-versie-2014-09-26.pdf


Herregistratie (per mail of post)

Indien u toch uw herregistratie wilt insturen per mail of per post (en niet via GAIA), dan kunt u contact opnemen met Natasja Oudenaarden van het NIV bureau en zal zij u een aangepast formulier toesturen.
Visitaties

Formulier A: in te vullen door de afdeling die gevisiteerd wordt

Formulier B: in te vullen door de visitatoren


Spelregels-van-Visitatie-en-Erkenning.pdf Spelregels-van-Visitatie-en-Erkenning.pdf
acute-geneeskunde-dagprogramma-BLANCO.doc acute-geneeskunde-dagprogramma-BLANCO.doc
Visitatieformulier-deel-B-1-1-2013.docx Visitatieformulier-deel-B-1-1-2013.docx
Acute-Geneeskunde-visitatieformulier-A.doc Acute-Geneeskunde-visitatieformulier-A.doc