Nederlandse Internisten Vereniging
 

Allergologie en Klinische Immunologie

Samenstelling sectie
prof.dr. R. Gerth van Wijk, voorzitter
dr. P.L.A. van Daele, secretaris
mw. prof.dr. R.J.M. ten Berge
dr. M. Bijl
F. Bonte-Mineur
prof.dr. J.W. Cohen Tervaert
dr. R.H.W.M. Derksen
dr. P.M. van Hagen
S. Mertens, namens JNIV
prof.dr. J.G.R. de Monchy
dr. C.G.M. Nieuwhof
mw. dr. J.N.G. Oude Elberink
dr. A. Rutgers
mw. dr. I. Terreehorst

Contactpersoon NIV bureau
Natasja Brugman-Oudenaarden, tel. 030-2823296, oudenaarden@niv.knmg.nl

Visitaties

Formulier A: in te vullen door de afdeling die gevisiteerd wordt

Formulier B: in te vullen door de visitatoren


Visitatieformulier-deel-B-1-1-2013.docx Visitatieformulier-deel-B-1-1-2013.docx
Concept-dagprogramma.doc Concept-dagprogramma.doc
Spelregels-van-Visitatie-en-Erkenning.pdf Spelregels-van-Visitatie-en-Erkenning.pdf
Allergologie.Klinische-Immunologie.Visitatieformulier-A.doc Allergologie.Klinische-Immunologie.Visitatieformulier-A.doc


Opleiding

De opleidingsafdelingen allergologie/klinische immunologie vindt u onder erkenningen op deze website.

Hieronder vindt u een bijlage met de opleidingseisen.


Allergologie-en-Klin.-immunologie.opleidingseisen.WEBSITE-EN-JAARBOEK.pdf Allergologie-en-Klin.-immunologie.opleidingseisen.WEBSITE-EN-JAARBOEK.pdf
Allergologie.Klinische-Immunologie.aanmelding-opleiding.2011.WEBSITE.doc Allergologie.Klinische-Immunologie.aanmelding-opleiding.2011.WEBSITE.doc


Registratie

Hier vindt u het formulier voor inschrijving in het register van de differentiatie Allergologie en Klinische Immunologie.


Allergologie.Klinische-Immunologie.herregistratieformulier.2011.WEBSITE.doc Allergologie.Klinische-Immunologie.herregistratieformulier.2011.WEBSITE.doc
Allergologie-Klinische-Immunologie-registratieformulier.2011.WEBSITE.doc Allergologie-Klinische-Immunologie-registratieformulier.2011.WEBSITE.doc