Nederlandse Internisten Vereniging
 

Bloedtransfusiegeneeskunde

Samenstelling sectie Bloedtransfusiegeneeskunde
prof.dr. D.J. van Rhenen, voorzitter
dr. E.A.M. Beckers
dr. P.A.W. te Boekhorst
dr. M.R. de Groot
mw. prof.dr. J.C. Kluin-Nelemans
dr. J.J. Zwaginga

Contactpersoon NIV bureau
Natasja Brugman-Oudenaarden, tel. 030-2823296, oudenaarden@niv.knmg.nl

Opleiding

De opleidingsafdelingen bloedtransfusiegeneeskunde vindt u onder erkenningen op deze website.

De toegevoegde bijlagen bevatten de opleidingseisen en een aanmeldingsformulier voor de opleiding bloedtransfusiegeneeskunde.


Bloedtransfusiegeneeskunde.aanmelding-opleiding.2012.doc Bloedtransfusiegeneeskunde.aanmelding-opleiding.2012.doc
Bloedtransfusiegeneeskunde.opleidingseisen-2012.pdf Bloedtransfusiegeneeskunde.opleidingseisen-2012.pdf


Visitaties

Formulier A: in te vullen door de afdeling die gevisiteerd wordt

Formulier B: in te vullen door de visitatoren


Bloedtransfusie.visitatieformulier-A.doc Bloedtransfusie.visitatieformulier-A.doc
Visitatieformulier-deel-B-1-1-2013.docx Visitatieformulier-deel-B-1-1-2013.docx
Concept-dagprogramma.doc Concept-dagprogramma.doc
Spelregels-van-Visitatie-en-Erkenning.pdf Spelregels-van-Visitatie-en-Erkenning.pdf


Registratie

Hier vindt u het formulier voor inschrijving in het register van de differentiatie bloedtransfusiegeneeskunde, alsmede het formulier dat de opleider hiertoe dient in te vullen.


Bloedtransfusiegeneeskunde.registratieformulier-2012.doc Bloedtransfusiegeneeskunde.registratieformulier-2012.doc
FORMULIER-OPLEIDER.doc FORMULIER-OPLEIDER.doc


Herregistratie

Hier vindt u het formulier voor herregistratie in de differentiatie Bloedtransfusiegeneeskunde.


Bloedtransfusiegeneeskunde.herregistratieformulier-2012.doc Bloedtransfusiegeneeskunde.herregistratieformulier-2012.doc