Nederlandse Internisten Vereniging
 

Differentiaties

Contactpersoon NIV bureau
Natasja Brugman-Oudenaarden, tel. 030-2823296, oudenaarden@niv.knmg.nl

Contactpersoon Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC)
Rita Huissen, tel. 030-2823778, huissen@niv.knmg.nl

De interne geneeskunde kent de volgende differentiaties (voorheen aandachtsgebieden): Acute Geneeskunde, Allergologie / Klinische Immunologie, Bloedtransfusiegeneeskunde, Endocrinologie, Hematologie, Infectieziekten, Intensive Care, Klinische Farmacologie, Medische Oncologie, Nefrologie, Ouderengeneeskunde, Vasculaire Geneeskunde. Achter deze linkjes vind u de samenstelling van de diverse Secties en (her)registratie-eisen, formulieren etc.

Differentiaties
Een belangrijke ontwikkeling binnen de opleiding is de introductie van de differentiaties binnen de opleiding tot internist. De enkelvoudige differentiaties komen goeddeels overeen met de voormalige aandachtsgebieden. In de laatste twee jaar van de opleiding kan de AIOS zich richten op verdere verdieping in één deelgebied binnen de interne geneeskunde: de enkelvoudige differentiatie. Ook is het mogelijk te kiezen voor een samengestelde differentiatie. De internist met een samengestelde differentiatie beschikt over extra deskundigheid op drie deelgebieden, waarbij in elk deelgebied een stage van acht maanden wordt gevolgd.

De differentiaties zijn ontwikkeld mede onder invloed van een onophoudelijke explosieve groei van kennis. Het is niet meer mogelijk de aanwezige kennis van alle ziektebeelden binnen de interne geneeskunde te overzien, voor de meeste internisten zelfs niet in globale termen. Wel overzichtelijk blijven de kennis en vaardigheden die behoren bij klinische presentaties van de interne ziektebeelden. Deze klinische presentaties moeten zeer ruim worden opgevat en bevatten zowel klachten en symptomen van de patiënt als laboratoriumafwijkingen, bevindingen van aanvullend onderzoek en het beloop van ziekten waartoe ook palliatieve zorg en problemen rond het levenseinde behoren.