Nederlandse Internisten Vereniging
 

Opleidingsafdelingen differentiaties

De bijlage is een overzicht - gesorteerd op differentiatie - met de klinieken waar u de opleiding in de differentiatie kunt volgen, alsmede de betreffende opleider.

Voor de adressen van de opleidingsklinieken Interne Geneeskunde klik hier.


opleiders-aandachtsgebieden-versie-29-1-2014.pdf opleiders-aandachtsgebieden-versie-29-1-2014.pdf


Reglementen

In de bijlage staat omschreven:

  • hoe klinieken erkenning kunnen aanvragen voor de opleiding in de differentiatie, alsmede informatie over de werkwijze van de visitatie van de opleiding van de  differentiatie.
  • hoe de secties van de differentiaties functioneren binnen de NIV.

Reglement-enkelvoudige-en-samengestelde-differentiaties-website-1-1-2013.pdf Reglement-enkelvoudige-en-samengestelde-differentiaties-website-1-1-2013.pdf


Visitaties