Nederlandse Internisten Vereniging
 

Intensive care

Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC)
Intensive Care geneeskunde is in Nederland een aandachtsgebied van de volgende moederspecialismen: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie; Nederlandse Internisten Vereniging; Nederlandse Vereniging voor Heelkunde; Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose; Nederlandse Vereniging voor Intensive Care; Nederlandse Vereniging voor Neurologie; Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie; Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.

In de GIC zitten alle opleiders Intensive Care geneeskunde en afgevaardigden van de bovenstaande verenigingen. De GIC adviseert de verenigingen ten aanzien van opleiding en (her)registratie in het aandachtsgebied IC-geneeskunde. Ook visiteert de GIC de opleidingsbevoegdheid van het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde. Over de uitkomst van de opleidingsvisitatie wordt verslag uitgebracht aan de diverse concilia.

Afgevaardigden in de GIC (namens de NIV)
prof.dr. E. de Jonge
dr. I.A. Meynaar

Afgevaardigde in het Concilium namens de GIC
prof.dr. E. de Jonge

GIC secretariaat
Rita Huissen, tel. 030-2823778, huissen@niv.knmg.nl

Sectie Intensive Care
Deze sectie is door het NIV-bestuur ingesteld om te adviseren over specifieke internistische aspecten van de Intensive Care beroepsuitoefening.

Samenstelling sectie Intensive Care:
prof.dr. E. de Jonge, voorzitter
H.G. Jongsma-van Netten, secretaris
M. van Berkel
prof.dr. A.R.J. Girbes
M.J. de Graaff, namens JNIV
J. de Koning
A.J. Meinders
dr. I.A. Meynaar
dr. A.E. Toet
dr. A.R.H. van Zanten

Opleiding

De opleidingsafdelingen intensive care vindt u onder erkenningen op deze website.
De toegevoegde bijlage bevat de opleidingseisen intensive care.


opleidingseisen-IC-2006-gewijzigde-versie-per-1-1-2014.pdf opleidingseisen-IC-2006-gewijzigde-versie-per-1-1-2014.pdf


Registratie

Voor informatie kunt u terecht bij het GIC-secretariaat (zie hierboven).
Herregistratie

Herregistratie in het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde is in 2009 van start gaan. Per 1-1-2014 moeten alle intensivisten over een geldige IC-registratie beschikken.

Het herregistratiereglement met daarin de herregistratie-eisen vindt u onderstaand.


herregistratiereglement-voor-intensivisten-per-1-1-2014.pdf herregistratiereglement-voor-intensivisten-per-1-1-2014.pdf
aankondiging-start-herregistratie-IC-per-1-1-2009.pdf aankondiging-start-herregistratie-IC-per-1-1-2009.pdf


Visitaties