Nederlandse Internisten Vereniging
 

Vasculaire geneeskunde

Samenstelling sectie Vasculaire Geneeskunde
prof.dr. F.L.J. Visseren, voorzitter
prof.dr. S. Middeldorp, secretaris
dr. S.J.H. Bredie
prof.dr. M.V. Huisman
dr. H.A.H. Kaasjager
dr. P.W. Kamphuisen
dr. F.A. Klok, namens JNIV
dr. A.A. Kroon
dr. M.J.T.M. Mol
dr. E.H. Serné
prof.dr. E.J.G. Sijbrands

Contactpersoon NIV bureau
Natasja Brugman-Oudenaarden, tel. 030-2823296, oudenaarden@niv.knmg.nl

Opleiding

De opleidingsafdelingen vasculaire geneeskunde vindt u onder erkenningen op deze website.

De toegevoegde bijlagen bevatten de opleidingseisen en een aanmeldingsformulier voor de opleiding vasculaire geneeskunde.


Vasculaire-Geneeskunde-aanmelding-opleiding.doc Vasculaire-Geneeskunde-aanmelding-opleiding.doc
Vasculaire-Geneeskunde-opleidingseisen.pdf Vasculaire-Geneeskunde-opleidingseisen.pdf


Registratie

Hier vindt u het formulier voor inschrijving in het register van de differentiatie vasculaire geneeskunde, alsmede het formulier dat de opleider dient in te vullen.


1-Formulier-opleider.doc 1-Formulier-opleider.doc
Vasculaire-Geneeskunde-registratieformulier.doc Vasculaire-Geneeskunde-registratieformulier.doc


Herregistratie

Hier vindt u het formulier voor herregistratie in de differentiatie vasculaire geneeskunde.


Vasculaire-Geneeskunde-herregistratieformulier.doc Vasculaire-Geneeskunde-herregistratieformulier.doc


Visitaties

Formulier A en dagprogramma: in te vullen door de afdeling die gevisiteerd wordt

Formulier B: in te vullen door de visitatoren


Format-dagprogramma-Visitatie-Vasculaire-Geneeskunde.docx Format-dagprogramma-Visitatie-Vasculaire-Geneeskunde.docx
Spelregels-van-Visitatie-en-Erkenning.pdf Spelregels-van-Visitatie-en-Erkenning.pdf
Vasculaire-Geneeskunde-visitatieformulier-A.doc Vasculaire-Geneeskunde-visitatieformulier-A.doc
Visitatieformulier-deel-B-1-1-2013.docx Visitatieformulier-deel-B-1-1-2013.docx