Nederlandse Internisten Vereniging
 

Dagprogramma

De interne maatschap dient op de visitatiedag gesprekken te arrangeren met; een vertegenwoordiger van het stafbestuur en een chirurg, een vertegenwoordiger van de huisartsen uit uw adherentiegebied, een vertegenwoordiger van de directie of bestuur, een vertegenwoordiger van de verpleging en een vertegenwoordiger van de arts-assistenten. Een verlangde dagindeling is bijgevoegd.

Het is gebleken dat de kwaliteitsvisitatie goed te combineren is met de opleidingsvisitatie van de niet-universitaire opleidingsklinieken. Het schema van de dagindeling voor de gecombineerde dagindeling is eveneens bijgevoegd. Het Forum en het Concilium neemt een aantal aanbevelingen van elkaar over wat resulteert in een gezamenlijk voorlopig judicium aan het einde van de visitatiedag.


dagprogramma-niet-opleidingsklinieken-website.doc dagprogramma-niet-opleidingsklinieken-website.doc
dagprogramma-gecombineerde-visitatie-Concilium-en-Forum-webstie-2005.doc dagprogramma-gecombineerde-visitatie-Concilium-en-Forum-webstie-2005.doc