Nederlandse Internisten Vereniging
 

Kwaliteitsnormen

Bij de kwaliteitsvisitatie zal de betreffende vakgroep worden getoetst aan de kwaliteitsnormen. Het Forum Visitatorum is van mening dat de internisten die gevisiteerd worden kennis dienen te hebben van de kwaliteitsaspecten die beoordeeld en de normen die gehanteerd worden.

Als bijlage 1 vindt u de vierde versie ‘kwaliteitsnormen praktijkvoering interne geneeskunde’. Deze normen zijn de basis voor de kwaliteitsvisitaties tot 1 mei 2014.

Tijdens de ALV op 25 april 2013 zijn de nieuwe kwaliteitsnormen geaccordeerd. Alle vakgroepen worden geacht per 1 mei 2014 aan deze normen te voldoen (zie bijlage 2).


Bijlage-1-Kwaliteitsnormen-FEB-2011-website.pdf Bijlage-1-Kwaliteitsnormen-FEB-2011-website.pdf
Bijlage-2-NIV-kwaliteitsnormen-2013.pdf Bijlage-2-NIV-kwaliteitsnormen-2013.pdf