Nederlandse Internisten Vereniging
 

Enkelvoudige Differentiaties

Contactpersoon NIV Bureau
Natasja Brugman-Oudenaarden, tel. 030-2823296, oudenaarden@niv.knmg.nl

Het register van de Enkelvoudige Differentiaties (voorheen: aandachtsgebieden) wordt beheerd door de Nederlandse Internisten Vereniging. Voor de (her)registratieeisen, formulieren etc. van de diverse differentiaties binnen de interne geneeskunde verwijzen wij u naar het onderwerp Differentiaties elders op deze website.
Ga naar: Acute Geneeskunde
Ga naar: Allergologie/Klinische Immunologie
Ga naar: Bloedtransfusiegeneeskunde
Ga naar: Endocrinologie
Ga naar: Hematologie
Ga naar: Infectieziekten
Ga naar: Intensive Care
Ga naar: Klinische Farmacologie
Ga naar: Medische Oncologie
Ga naar: Nefrologie
Ga naar: Ouderengeneeskunde
Ga naar: Vasculaire Geneeskunde