Nederlandse Internisten Vereniging
 

Buitenlandse artsendiploma's

Via de website van het BIG register kunnen mensen met een buitenlands diploma in de gezondheidszorg, die in Nederland hun beroep willen uitoefenen, de juiste informatie vinden. Deze website informeert u over de mogelijkheden die geboden worden.

De informatie op deze website is hoofdzakelijk bestemd voor:

  • Voor mensen met een buitenlands diploma die willen werken in de Nederlandse gezondheidszorg.
  • Voor werkgevers die overwegen om iemand met een buiten Nederland behaald diploma in dienst te nemen.
  • Voor instanties die regelmatig te maken krijgen met vragen over het werken in de Nederlandse gezondheidszorg met een buitenlands diploma.