Nederlandse Internisten Vereniging
 

Interne geneeskunde

Disclaimer
Aan deze publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de meest actuele versie van de richtlijnen verwijzen wij u naar de website van de KNMG:

Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS, voorheen MSRC)
http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-Registratie/RGS-1.htm

College Geneeskundige Specialismen (CGS)
knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-Registratie/CGS-1.htm 

Zwangerschap
Door de MSRC wordt met een wettelijke termijn van 16 weken zwangerschapsverlof rekening gehouden, mits dit ook op het aanvraagformulier is aangegeven, waardoor u per zwangerschapsverlof 12.3 uur (= 16/52 x 40 uur/jaar) minder deskundigheidsbevordering mag hebben gevolgd.

Werken in het buitenland
Als u buiten Nederland als internist wilt gaan werken en toch uw registratie in Nederland wilt behouden, dan moet u aan de Nederlandse herregistratie-eisen (blijven) voldoen om een verlenging van uw registratie te kunnen krijgen. De vereisten voor herregistratie staan aangegeven in het Kaderbesluit CCMS en de Beleidsregels herregistratie op www.knmg.nl, onder Opleiding en Registratie, Algemene informatie en dan Regelgeving.

Nascholing in het buitenland
Indien u buitenlandse bij- en nascholingen wilt volgen, geldt dat deze ook door de Nederlandse wetenschappelijke vereniging (= NIV) dienen te zijn geaccrediteerd. U dient vóór het volgen van een niet-Nederlandse nascholing in de NIV-congresagenda na te gaan of deze nascholing is geaccrediteerd en hoeveel accreditatie-uren zijn toegekend. Indien het niet is geaccrediteerd kunnen NIV leden een aanvraag buitenlandse nascholing indienen, voorafgaand aan het congres.


Kaderbesluit_CCMS-ingangsdatum-01-01-2011.pdf Kaderbesluit_CCMS-ingangsdatum-01-01-2011.pdf