Nederlandse Internisten Vereniging
U bevindt zich hier
 

Golden Rules

Om de belangen van AIOS zo goed mogelijk te behartigen hanteert het JNIV bestuur een aantal gouden regels. Deze “kernwaarden” vatten onze JNIV-insteek in de diverse commissies samen. We hopen de AIOS daarmee zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Gouden Regels (GR) van het JNIV bestuur:
1. De opleiding dient inhoudelijk zoveel mogelijk aan te sluiten op latere klinische praktijk
AIOS die na afronding van de opleiding perifeer gaan werken zullen in staat moeten zijn algemene werkzaamheden (bv. tijdens diensten.) te verrichten. Wij vinden het van belang dat er gedurende de hele opleiding aandacht blijft voor de breedte van het vak. Anderzijds zal het verrichten van zaalwerk na de opleiding slechts een klein deel van de werkzaamheden betreffen. In de praktijk bestaat onze opleiding echter voor het grootste deel uit dit “zaalwerk”. De JNIV vindt dan ook dat (keuze)stages in de toekomst meer ruimte moeten bieden voor bijvoorbeeld poliklinische werkzaamheden.

2. Leeromgeving dient ondergeschikt te zijn aan de nog te behalen leerdoelen.
In een goede opleiding staan de leerdoelen centraal. Aangezien AIOS nog steeds als “productieneutraal” worden beschouwd, moet niet de productie van de kliniek, maar de nog te behalen leerdoelen van de AIOS leidend zijn bij het toewijzen van een stage.

3. Ruimte voor ontplooiing persoonlijke talenten
De slogan “Kracht in Diversiteit” (NIV bestuur, 2010) geeft al aan dat juist de diversiteit de interne geneeskunde bijzonder en krachtig maakt. Ook in de opleiding zou er dus ruimte moeten zijn om diversiteit te ontwikkelen. Binnen een goede opleiding tot medisch specialist moet er ruimte zijn voor het (door)ontwikkelen van persoonlijke talenten op het gebied van wetenschap, management, onderwijs en/of kliniek. Opleidingsplannen moeten dus zo flexibel blijven dat er ruimte is voor individueel maatwerk in de vorm van aanvullende (bijvoorbeeld buitenlandse) stages of cursussen.

4. Veranderingen aan de opleiding tot internist dienen op bewijs en praktijkervaringen gebaseerd te worden
De JNIV houdt haar ogen en oren open voor (inter)nationale ontwikkelingen rondom het opleiden tot specialist, zodat niet overal het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden. De JNIV is daarbij gezond kritisch en zoekt naar de ratio achter voorgestelde plannen. Zo worden nieuwe elementen in de opleiding makkelijker geïmplementeerd en zal ook goede evaluatie kunnen plaatsvinden.

5. Continuïteit gedurende de 6 jaren opleiding, met het behoud van algemene competenties, ook tijdens de laatste 2 jaar.
In het verleden bestond er nog wel eens de indruk dat je 4 jaar Algemene Interne Geneeskunde deed en vervolgens in 2 jaar werd opgeleid tot subspecialist. Wij staan er expliciet voor dat alle competenties om internist te worden over 6 jaar verdeeld zijn en in praktijk gebracht worden. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld een algemene competentie, zoals samenwerking, in je 6e jaar perfectioneert en je in dat 6e jaar niet alleen je medisch inhoudelijke kennis verdiept.