Nederlandse Internisten Vereniging
U bevindt zich hier
 

Missie


De Junior Nederlandse Internisten Vereniging (JNIV) behartigt de belangen van de assistenten in (voor)opleiding tot internist. Dit doet zij onder meer door vertegenwoordiging in alle commissies van de NIV. Via deze commissies kunnen AIOS invloed uitoefenen op de richting van de opleiding en de beleidsvorming door de NIV.   JNIV-leden hebben volwaardig stemrecht binnen de NIV.

De opleidingsaspecten worden behartigd door onder meer vertegenwoordiging in het Concilium Medicinae Internae, de Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG)/Toetsing en daarvan afgeleide commissies. Voorts zijn JNIV leden vertegenwoordigt in alle secties van de verschillende deelgebieden binnen de interne geneeskunde. De beleidsmatige aspecten worden behartigd door onder meer vertegenwoordiging in het NIV-bestuur, de Beroeps Belangen Commissie, de commissie Kwaliteit en het Forum Visitatorum. Ook zijn wij nauw betrokken bij de werkzaamheden bij de landelijke AIOS vereniging de Jonge specialist.

Vanuit het perspectief van de AIOS ondersteunt de JNIV de centrale missie van de NIV waarbij wij de kwaliteit van de intern geneeskundige zorg proberen te bevorderen door het bevorderen van de kennis en vaardigheden in het voorkomen, tijdig opsporen en behandelen van interne ziekten, het bevorderen van de opleiding en nascholing van degenen die werkzaam zijn in de intern geneeskundige praktijk en het behartigen van de maatschappelijke belangen van hen die dit deel van de geneeskundige praktijk beoefenen.

Kortom, Jouw JNIV voor de behartiging van jouw belangen als AIOS in opleiding en beleidsvorming in de interne praktijk!

Suthesh Sivapalaratnam, voorzitter JNIV