Nederlandse Internisten Vereniging
 

Aanbieders van nascholing

 Accreditatie aanvragen ga naar: GAIA systeem 
 Meer informatie (website KNMG)  ga naar: website KNMG


Tarieven per 1-1-2015

 excl. BTW incl. BTW 
Commerciële/gesponsorde bijeenkomsten (cat A): € 225,00€ 272,25
Niet-commerciële/niet-gesponsorde bijeenkomsten (cat B):€   75,00€   90,75
Toeslag spoedaanvraag:€   50,00€   60,50


Categorie A

Dit zijn nascholingen die gesponsord zijn (dan wel door de sponsor zelf worden georganiseerd) EN/OF waar inschrijfgeld wordt gevraagd aan de deelnemers.

Categorie B
Dit zijn nascholingen waar deelname gratis is EN zonder sponsoring (in welke vorm dan ook).

Intensive Care

De NIV vervult een coördinerende rol bij de accreditatieaanvragen op het gebied van de intensive care geneeskunde. Zie voor details het huishoudelijk reglement elders op deze website.

MKSAP
MKSAP regionale bijeenkomsten worden geaccrediteerd mits deze gestructureerd zijn, blijkend uit een agenda en een door de deelnemers per sessie getekende presentielijst. Per bijgewoond bijeenkomstuur kan één accreditatiepunt worden genoteerd. De voorbereidingstijd wordt niet geaccrediteerd.

Aanvraagprocedure NIV
Eisen accreditatieaanvraag / Criteria accreditatie
Casuïstiek / Regionale refereeravonden / Lagerhuisdebatten
Zie huishoudelijk reglement


Blokkade nieuwe aanvragen
Met ingang van 1 januari 2010 kunnen aanbieders van bij- en nascholing pas nieuwe nascholingen in GAIA plaatsen als de presentielijsten van scholingen die 90 dagen of langer geleden hebben plaatsgevonden, verwerkt zijn in GAIA.

Facturatie
De facturen ontvangt u niet per post, maar er wordt een pdf gemaakt en die kunt u zelf uitprinten. Elke factuur moet separaat betaald worden o.v.v. het factuurnummer dat met 'pid' begint. De letters pid dus ook bij de betaling vermelden! Wanneer de betaling binnen is ontvangt de vereniging(en) via het GAIA systeem een bericht hiervan en wordt de beoordeling in gang gezet. Dus hoe sneller de betaling is afgehandeld, des te sneller heeft u uw accreditatietoekenning.

Indien er problemen zijn met het betalingstraject, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van pe-online/GAIA: support@pe-online.org

Algemene nascholing
Eén centraal loket voor het aanvragen van accreditatie voor algemene nascholing voor:

 • huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten;
 • medisch specialisten;
 • sociaal geneeskundigen.

Algemene nascholing betreft de niet-vakinhoudelijke nascholing: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatievaardigheden, managementvaardigheden, e.d.

Doelgroep huisartsen + specialisten (ABAN of niet)?

De afspraak voor een bijeenkomst waaraan huisartsen en medisch specialisten deelnemen is:
 • als het gaat om huisartsenkennis, accrediteert het ABAN;
 • als het gaat om medisch specialistische kennis, accreditereren de betreffende wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten.
Het aantal specialismen is dus geen criterium. Wel is een vuistregel: hoe meer specialismen deelnemen, hoe algemener vaak de inhoud van de cursus. Een superspecialistische cursus voor meer dan 20 verenigingen is niet waarschijnlijk.  
inhoudaantal verenigingenniveau nascholingindienen bij
algemeenmeerderespecialistenniveauABAN
vakinhoudelijkmeerderespecialistenniveauWV-en
vakinhoudelijkmeerderehuisartsenniveauABAN
 

Contactpersoon van het ABAN is Annet Louw, bureaumanager, a.louw@fed.knmg.nl, via tel. (030) 28 23 882.

Accreditaties van het ABAN zijn geldig voor alle BIG-erkende specialismen m.u.v. radiologie. Hoewel het ABAN altijd voor alle specialismen tezamen accreditatie toekent, staat het de aanbieder vrij om de doelgroep van zijn scholing tot een kleiner aantal specialismen te beperken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een cursus over de DBC-systematiek, die interessant is voor medisch specialisten, maar niet voor huisartsen.

De accreditatie aanvragen voor vakinhoudelijke nascholing kunnen niet worden ingediend bij het ABAN. Deze kunnen alleen worden ingediend bij de betreffende wetenschappelijke verenigingen. 

Pilot zelfevaluatie gunstbetoon (CGR) per 1 mei 2014
Zie bijlagen voor de toelichting en handleiding.

Disclosure sheets sprekers
Zie bijlagen voor de toelichting.

EACCME (UEMS)
De EACCME punten van internationale nascholingen betreffende interne geneeskunde (= geaccrediteerd door de European Accreditation Council van de European Union of Medical Specialists) worden door de NIV erkend. Dit betekent dat Nederlandse aanbieders van dergelijke internationale nascholingen deze kosteloos kunnen indienen bij de NIV, nadat de EACCME punten bekend zijn. Werkwijze is als volgt:

 • nascholing indienen via het GAIA-systeem
 • duidelijk aangeven dat de aanvraag al geaccrediteerd is door de UEMS (bijv. in het veld 'toelichting voor accreditatiecommissie' of bij 'omschrijving en doelen')
 • bewijs van deze accreditatietoekenning toevoegen bij 'extra bijlagen voor accreditatiecommissie'
 • uw aanvraag wordt niet gefactureerd
 • uw aanvraag wordt per omgaande geaccrediteerd
 • na afloop presentie invoeren van de Nederlandse deelnemers

Europese accreditatie aanvragen gaat via de website van de UEMS. Formulieren staan onderaan de pagina. Let op! Zij maken onderscheid tussen Live educational events of e-Learning materials. Elk met een eigen aanvraagformulier.


GAIA-Handleiding-Aanbieder---verkorte-versie-2013.pdf GAIA-Handleiding-Aanbieder---verkorte-versie-2013.pdf
Gunstbetoon-Bericht-aan-aanbieders-via-GAIA-op-24-april-2014.docx Gunstbetoon-Bericht-aan-aanbieders-via-GAIA-op-24-april-2014.docx
disclosure-belangen-sprekers---NL-versie-2014-05-15.docx disclosure-belangen-sprekers---NL-versie-2014-05-15.docx
disclosure-belangen-spreker---ENG-versie-2014-05-15.docx disclosure-belangen-spreker---ENG-versie-2014-05-15.docx
Handleiding-CGR-toets-in-GAIA-20140425.pdf Handleiding-CGR-toets-in-GAIA-20140425.pdf
Levert-een-programmaonderdeel-wel-of-geen-accreditatiepunten-op.doc Levert-een-programmaonderdeel-wel-of-geen-accreditatiepunten-op.doc