Nederlandse Internisten Vereniging
 

Algemeen

Contactpersoon NIV Bureau
Dorenda van Waterschoot, tel. 030-2823308, waterschoot@niv.knmg.nl   

Maximaal 6 uur per dag nascholing
De accreditatiecommissie heeft besloten om – met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 - maximaal 6 uur nascholing per dag te accrediteren. Indien de Europese regelgeving de Nederlandse wetenschappelijke verenigingen dwingt om ook een maximum aantal punten per congres toe te kennen, dan zal dit besluit opnieuw binnen de commissie besproken worden en indien gewenst worden aangepast.

Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE)
Standpunt NIV t.a.v. e-learning: Er geldt op dit moment geen maximum, maar verwacht en geadviseerd wordt dat er gevarieerd wordt nageschoold.
Zie ook huishoudelijk reglement.


Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)

Advies NIV: Algemene nascholingen mogen max. 10 uur per jaar deel uitmaken van de door internisten gevolgde nascholing. Deze cursussen/congressen moeten wel door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) zijn geaccrediteerd.