Nederlandse Internisten Vereniging
 

Congresagenda


Alle door de NIV geaccrediteerde nascholing (Nederland en buitenland) vindt u in de congresagenda Nederlandse Internisten Vereniging

Staat uw buitenlandse congres er niet tussen?
Vraag dan zelf accreditatie aan, voorafgaand aan het congres. Zie kopje Buitenlandse nascholing


Congresagenda's van alle wetenschappelijke verenigingen 

Internisten kunnen vanaf 1 mei 2013 geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen, met een maximum van 50 accreditatiepunten (= 25% van het totaal aantal punten dat behaald moet worden in 5 jaar tijd). Die punten tellen dan ook mee voor de herregistratie als internist. Deze mogelijkheid, inclusief de begrenzing op 50 punten, wordt vanaf 1 mei ingesteld in het persoonlijk GAIA-dossier.

De reden voor deze aanpassing is dat de praktijk erom vraagt. Internisten kunnen op deze wijze voor dit beperkt aantal punten nascholen in bijv. de cardiologie, neurologie, klinische genetica, microbiologie, psychiatrie etc. (Excl. nascholingen van thoraxchirurgen, laboratoriumartsen en radiologen, want zij zijn niet aangesloten op GAIA.)

Hieronder de congresagenda's van de andere wetenschappelijke verenigingen, zodat u kunt nagaan of een bepaalde vereniging een congres dat u wilt volgen heeft geaccrediteerd.

* Geaccrediteerde nascholingen van het Accreditatie Bureau Algemene Nascholingen (ABAN) en de wetenschappelijke verenigingen NVvA, MDL, NVR en NVKG worden tot het vakgebied van de interne geneeskunde gerekend.

* Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
* Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
* Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA)
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
* Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
* Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
* Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG)
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (KNO)
Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)