Nederlandse Internisten Vereniging
 

Inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) inspecteerde in het najaar van 2011 onaangekondigd tien nascholingsbijeenkomsten specifiek gericht op medisch specialisten. De inspectie onderzocht of de reclameregels voor geneesmiddelen voldoende werden nageleefd. De NIV was de enige van de vijf geïnterviewde wetenschappelijke verenigingen die aangaf toe te zien op de naleving van de reclameregels op het gebied van gunstbetoon bij de accreditatie van nascholingen voor medisch specialisten.


IGZ-rapport-Nalevingsniveau-reclameregels-bij-nascholing-van-medisch-specialisten-nov-2012.pdf IGZ-rapport-Nalevingsniveau-reclameregels-bij-nascholing-van-medisch-specialisten-nov-2012.pdf