Nederlandse Internisten Vereniging
 

Op voorhand geaccrediteerd

 1. Internistendagen 
 2. PAOG - vakinhoudelijke nascholing
 3. IKC's - vakinhoudelijke nascholing
 4. Sanquin Bloedvoorziening - vakinhoudelijke nascholing
 5. CBO richtlijnbijeenkomsten (relevant voor internist)
 6. Vakinhoudelijke nascholing van verenigingen op
  deelgebieden van de Interne Geneeskunde, t.w.
 • Nederlandse Vereniging voor Acute Geneeskunde (NVAG) 
 • Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI)
 • Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie Geneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek (NVDO)
 • Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE)
 • Vereniging voor Infectieziekten Nederland (VIZ)
 • Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
 • Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
 • Nederlandse federatie voor Nefrologie (NfN)
 • Nederlands Hypertensie Genootschap
 • Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase (NVTH)
 • Internistisch Vasculair Genootschap (IVG)
 • Nederlandse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde (NVVG)
 • Nederlandse Vereniging voor Atherosclerose en Vasculaire Biologie / Dutch Aherosclerosis Society (DAS)

(Overigens betekent dit nog steeds dat deze nascholingen door de Nederlandse aanbieders in GAIA geplaatst moeten worden! Ook dienen zij na afloop presentie in te voeren. De aanbieders van deze nascholingen ontvangen geen factuur.)

Buitenlandse nascholing

 • EFIM
 • ISIM
 • ACP
 • IRIM (Harvard)
 • Buitenlandse nascholing aangemerkt door de secties van de aandachtsgebieden (ZIE BIJLAGE)

Online nascholing nationaal
(aanbieder voegt punten toe aan uw dossier)

 • REP-online (Richtlijnen Educatie Programma o.b.v. NIV richtlijnen)
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG)

Maag-Darm-Lever, Reumatologie, Klinische Geriatrie
De NIV erkent op het gebied van medisch-inhoudelijke nascholing ook de toegekende accreditatiepunten van de MDL-artsen, reumatologen en klinisch geriaters. Punten verschijnen automatisch in uw dossier. Is dit niet het geval, dan kunt u de nascholing alsnog zelf aan uw dossier toevoegen.

Online nascholing buitenland
(u voegt zelf de punten toe aan uw dossier)

 • Annals of Internal Medicine (AIM) 
 • ASCO
 • ASH(Haematology)
 • BMJ
 • EHA Training Online (EHATol)
 • ESH Online Training
 • MKSAP van ACP
 • NEJM
 • NephSAP
 • Oncologist, The

EACCME (UEMS)
De EACCME punten van internationale nascholingen betreffende interne geneeskunde (= geaccrediteerd door de European Accreditation Council van de European Union of Medical Specialists) worden door de NIV erkend. Dit betekent dat Nederlandse aanbieders van dergelijke internationale nascholingen deze kosteloos kunnen indienen bij de NIV. Werkwijze is als volgt:

 • nascholing indienen via het GAIA-systeem
 • duidelijk aangeven dat de aanvraag al geaccrediteerd is door de UEMS (bijv. in het veld 'toelichting voor accreditatiecommissie' of bij 'omschrijving en doelen')
 • bewijs van deze accreditatietoekenning toevoegen bij 'extra bijlagen voor accreditatiecommissie'
 • uw aanvraag wordt niet gefactureerd
 • uw aanvraag wordt per omgaande geaccrediteerd
 • na afloop presentie invoeren van de Nederlandse deelnemers

Indien er geen accreditatie wordt aangevraagd (de organisatie bevindt zich in het buitenland), dan kunnen NIV-leden een aanvraag buitenlandse nascholing indienen.

Overzicht-website-NIV---op-voorhand-geaccrediteerd-bijgewerkt-t.m.-2012-08-01.doc Overzicht-website-NIV---op-voorhand-geaccrediteerd-bijgewerkt-t.m.-2012-08-01.doc