Nederlandse Internisten Vereniging
 

Op voorhand geaccrediteerd

 1. Internistendagen 
 2. PAOG - vakinhoudelijke nascholing
 3. IKC's - vakinhoudelijke nascholing
 4. Sanquin Bloedvoorziening - vakinhoudelijke nascholing
 5. CBO richtlijnbijeenkomsten (relevant voor internist)
 6. Vakinhoudelijke nascholing van erkende wetenschappelijke verenigingen in de deelgebieden van de Interne Geneeskunde

(Overigens betekent dit nog steeds dat deze nascholingen door de Nederlandse aanbieders in GAIA geplaatst moeten worden! Ook dienen zij na afloop presentie in te voeren. De aanbieders van deze nascholingen ontvangen geen factuur.)

Buitenlandse nascholing

 • EFIM
 • ISIM
 • ACP
 • IRIM (Harvard)
 • Buitenlandse nascholing aangemerkt door de secties van de aandachtsgebieden (ZIE BIJLAGE)

Online nascholing nationaal
(aanbieder voegt punten toe aan uw dossier)

 • REP-online (Richtlijnen Educatie Programma o.b.v. NIV richtlijnen)
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG)

Maag-Darm-Lever, Reumatologie, Klinische Geriatrie
De NIV erkent op het gebied van medisch-inhoudelijke nascholing ook de toegekende accreditatiepunten van de MDL-artsen, reumatologen en klinisch geriaters. Punten verschijnen automatisch in uw dossier. Is dit niet het geval, dan kunt u de nascholing alsnog zelf aan uw dossier toevoegen.

Online nascholing buitenland
(u voegt zelf de punten toe aan uw dossier)

 • Annals of Internal Medicine (AIM) 
 • ASCO
 • ASH(Haematology)
 • BMJ
 • EHA Training Online (EHATol)
 • ESH Online Training
 • MKSAP van ACP *
 • NEJM
 • NephSAP
 • Oncologist, The


* MKSAP - aantal punten

Maximering aantal uren online
Het aantal uur dat gevolgd kan worden in e-learning is (vooralsnog) niet gemaximeerd, maar de NIV geeft wel het advies om gevarieerd na te scholen. 
 
Vertaling AMA PRA cat 1 vs EACCME
De ACP claimt dat 1 AMA PRA gelijk staat aan 1 Europees punt, maar in Europa is de regel maximaal 6 uur voor een hele dag en 3 uur voor een halve dag, terwijl Amerikaanse nascholingen vaak 8 uur per dag duren. Dus die vergelijking gaat niet helemaal op.
 
Voorbeeld
Voor de 38th Annual Intensive Review of Internal Medicine van de Harvard Medical School: http://www.hms-cme.net/351046/#accred worden 94 AMA PRA cat 1 credits toegekend, terwijl het aantal contacturen nascholing slechts 62 uur bedraagt (7 dagen van 8 uur en 1 dag van 6 uur). In dit geval is dus 1,5 AMA PRA cat 1 credit = 1 uur Europese accreditatie.
 
Passen we de factor 1,5:1 toe bij de online MKSAP dan zou dat betekenen: 174 uur : 1,5 = 116 uur.
 
Advies
U kunt a.h.v. uw certificaat uiteraard alle uren opvoeren in GAIA, maar wij adviseren u het totaal aantal punten te delen door 1,5 omdat dit meer overeenkomt met de werkelijk bestede uren. En daarnaast adviseren wij u ook fysieke nascholingen te volgen, zodat uw nascholingsdossier gevarieerd blijft. (Overigens adviseert de ACP op haar website om maximaal 20 uur per jaar online na te scholen.)

EACCME (UEMS)
De EACCME punten van internationale nascholingen betreffende interne geneeskunde (= geaccrediteerd door de European Accreditation Council van de European Union of Medical Specialists) worden in principe * door de NIV erkend. Dit betekent dat Nederlandse aanbieders van dergelijke internationale nascholingen deze kosteloos kunnen indienen bij de NIV.

* Indien de NIV strengere regels hanteert waardoor de nascholing niet geaccrediteerd kan worden, dan worden de EACCME punten dus niet automatisch overgenomen! 

Werkwijze is als volgt:

 • nascholing indienen via het GAIA-systeem
 • duidelijk aangeven dat de aanvraag al geaccrediteerd is door de UEMS (bijv. in het veld 'toelichting voor accreditatiecommissie' of bij 'omschrijving en doelen')
 • indien pas na facturering en beoordeling door de NIV de EACCME punten wordenaangevraagd/toegekend, dan vindt geen restitutie plaats
 • bewijs van deze accreditatietoekenning toevoegen bij 'extra bijlagen voor accreditatiecommissie'
 • uw aanvraag wordt niet gefactureerd
 • uw aanvraag wordt per omgaande geaccrediteerd
 • na afloop presentie invoeren van de Nederlandse deelnemers

Indien er geen accreditatie wordt aangevraagd (de organisatie bevindt zich in het buitenland), dan kunnen NIV-leden een aanvraag buitenlandse nascholing indienen.

Overzicht-website-NIV---op-voorhand-geaccrediteerd-bijgewerkt-t.m.-2012-08-01.doc Overzicht-website-NIV---op-voorhand-geaccrediteerd-bijgewerkt-t.m.-2012-08-01.doc