Nederlandse Internisten Vereniging
 

Cursorisch Onderwijs Interne Geneeskunde

Samenstelling commissie
Klik hier voor de samensteling van de Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG).

COIG secretariaat (NIV bureau)
Rita Huissen, tel. 030-2823778, huissen@niv.knmg.nl

Het landelijke onderwijs en de periodieke kennistoets worden georganiseerd en gecoördineerd door de Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) van de Nederlandse Internisten Vereniging te Utrecht.