Nederlandse Internisten Vereniging
 

Informatiebulletin COIG

Contactpersoon COIG secretariaat
Rita Huissen, tel. 030 - 28 23 778 (ma. t/m do.), huissen@niv.knmg.nl 

Het in de bijlage omschreven onderwijs en de toets is van toepassing voor alle Artsen In Opleiding tot Specialist (AIOS) interne geneeskunde, gastro-enterologie, reumatologie, cardiologie, klinische geriatrie, longziekten die vanaf 1 januari 2004 zijn gestart met de (voor)opleiding.

Aanmelden voor het landelijke verplichte onderwijs 
Aios in (voor)opleiding interne geneeskunde moeten hun adresgegevens bij de start van de opleiding doorgeven aan het COIG-secretariaat. Zij ontvangen dan inschrijfkaarten voor alle van toepassing zijnde verplichte landelijke cursussen en toetsen. Om u te kunnen inschrijven zijn de volgende gegevens noodzakelijk:
 - volledige voorletters, achternaam en privéadres
 - startdatum (voor)opleiding interne geneeskunde
 - kliniek waar u werkzaam bent
 - specialisme waarvoor u in opleiding bent
 - uw BIG-nummer
De gegevens bij voorkeur per e-mail doorgeven: huissen@niv.knmg.nl
In het informatiebulletin kunt u lezen welke cursussen voor u verplicht zijn en wanneer u oproepen tegemoet kunt zien.

Alle COIG-onderwijs, gehouden onder auspiciën van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), is verplicht in het kader van de opleidingseisen Interne Geneeskunde.

Voor het volgen van het landelijke verplichte onderwijs is lidmaatschap van de Nederlandse Internisten Vereniging niet verplicht, maar NIV-leden ontvangen wel aanzienlijke reductie op de inschrijfkosten van de COIG-cursussen en de kennistoetsen.


Klachtenprocedure.pdf Klachtenprocedure.pdf
Informatiebulletin-COIG.pdf Informatiebulletin-COIG.pdf
vrijstellingsregeling-landelijke-onderwijs-inclusief-aanvraagformulier.pdf vrijstellingsregeling-landelijke-onderwijs-inclusief-aanvraagformulier.pdf