Nederlandse Internisten Vereniging
 

Data landelijke COIG-cursussen

COIG-secretariaat
Rita Huissen, tel. 030-2823778, huissen@niv.knmg.nl

De landelijke COIG-cursussen en de kennistoets hebben geen open inschrijving, maar zijn uitsluitend te volgen op uitnodiging van het COIG-secretariaat. De indeling is afhankelijk van de startdatum van de opleiding en het specialisme waarvoor men in opleiding is.
Aios in (voor)opleiding interne geneeskunde moeten hun adresgegevens bij de start van de opleiding doorgeven aan het COIG-secretariaat. Zij ontvangen dan inschrijfkaarten voor alle van toepassing zijnde verplichte landelijke cursussen en toetsen. Om u te kunnen inschrijven zijn de volgende gegevens noodzakelijk:
 - volledige voorletters, achternaam en privéadres
 - startdatum (voor)opleiding interne geneeskunde
 - kliniek waar u werkzaam bent
 - specialisme waarvoor u in opleiding bent
De gegevens bij voorkeur per e-mail doorgeven: huissen@niv.knmg.nl 

 Datum Landelijke afsluitende dag van:
 donderdag 3 april 2014 voorjaarscursus Water & Zout (2e jaars)
 (start cursus: november 2013)

 woensdag 28 mei 2014

 voorjaarscursus Molecul. biologie (3e jaars)
 (start cursus: medio januari 2014)
 dinsdag 17 juni 2014 voorjaarscursus Klin. farmacologie (1e jaars)
 (start cursus: eind januari 2014)
 vrijdag 26 september 2014 cursus Klinische Genetica (4e jaars)
 (start cursus: eind april 2014)
 donderdag 9 oktober 2014 najaarscursus Water & Zout (2e jaars)
 (start cursus: medio mei 2014)
 woensdag 26 november 2014 najaarscursus Moleclaire biologie (3e jaars)
 (start cursus: medio juli 2014
 dinsdag 9 december 2014 najaarscursus Klin. farmacologie (1e jaars)
 (start cursus: medio juli 2014)