Nederlandse Internisten Vereniging
 

Data landelijke COIG-cursussen

COIG-secretariaat
Rita Huissen, tel. 030-2823778, huissen@niv.knmg.nl

De landelijke COIG-cursussen en de kennistoets hebben geen open inschrijving, maar zijn uitsluitend te volgen op uitnodiging van het COIG-secretariaat. De indeling is afhankelijk van de startdatum van de opleiding en het specialisme waarvoor men in opleiding is.
Aios in (voor)opleiding interne geneeskunde moeten hun adresgegevens bij de start van de opleiding doorgeven aan het COIG-secretariaat. Zij ontvangen dan inschrijfkaarten voor alle van toepassing zijnde verplichte landelijke cursussen en toetsen. Om u te kunnen inschrijven zijn de volgende gegevens noodzakelijk:
 - volledige voorletters, achternaam en privéadres
 - startdatum (voor)opleiding interne geneeskunde
 - kliniek waar u werkzaam bent
 - specialisme waarvoor u in opleiding bent
De gegevens bij voorkeur per e-mail doorgeven: huissen@niv.knmg.nl 

 Datum Landelijke afsluitende dag van:
 vrijdag 25 september 2015cursus Klinische Genetica (4e jaars)
(start cursus: medio april 2015)
 donderdag 15 oktober 2015najaarscursus Water & Zout (2e jaars)
(start cursus: medio mei 2015)
 woensdag 25 november 2015najaarscursus Moleculaire biologie (3e jaars)
(start cursus: medio juli 2015)
 dinsdag 8 december 2015najaarscursus Klin. farmacologie (1e jaars)
(start cursus: 2e helft juli 2015)
 dinsdag 22 maart 2016 (middag)kennistoets
 donderdag 7 april 2016voorjaarscursus Water & Zout (2e jaars)
(start cursus: eind oktober 2015)
 dinsdag 21 juni 2016

voorjaarscursus Klin. farmacologie (1e jaars)
(start cursus: medio januari 2016) 

 donderdag 13 oktober 2016najaarscursus Water & Zout (2e jaars)
(start cursus: mei 2016)
 dinsdag 13 december 2016najaarscursus Klin. farmacologie (1e jaars)
(start cursus: juli 2016)