Nederlandse Internisten Vereniging
 

Kennistoets

De kennistoets wordt eenmaal per jaar afgenomen, in de maand maart. De eerstkomende kennistoets zal plaatsvinden op dinsdag 22 maart 2016 (middag).

De inschrijfkaarten zijn op 14 januari jl. verzonden, per post naar het privéadres. 
De inschrijftermijn sluit op donderdag 11 februari 2016.
Ter informatie vindt u helemaal onderaan deze pagina het document 'Kennistoets op 22 maart 2016 - voor wie verplicht?'.

Vanaf 1 januari 2016 gestart met de opleiding?
Aios die vanaf 1 januari 2016 zijn gestart met de opleiding ontvangen een oproep voor de toets in 2017, aangezien u minimaal 3 maanden in opleiding moet zijn om te mogen deelnemen aan de kennistoets.

Resultaatsverplichting per 2016
Vanaf 2016 heeft de kennistoets voor aios interne geneeskunde een resultaatsverplichting. Het reglement, zoals vastgesteld door het Concilium, vindt u onderaan deze pagina.

Aios interne geneeskunde die vanaf 1 januari 2015 zijn gestart met de opleiding moeten gedurende hun opleiding 4x meedoen met de toets en voor de toets minimaal 3x een 'voldoende' halen.

Aios interne geneeskunde die vóór 1 januari 2015 zijn gestart met de opleiding moeten vanaf 2016 ook een 'voldoende' halen voor de toets, maar het aantal keren is afhankelijk van de startdatum van opleiding. Zie hiervoor de onderstaande overgangsregeling.

Voor aios in vooropleiding interne geneeskunde (cardiologie, klinische geriatrie, longziekten, MDL en reumatologie) geldt géén resultaatsverplichting. Aios in vooropleiding moeten wel meedoen met de toets, maar hoeven de toets bij 'onvoldoende' resultaat niet opnieuw te doen.

De uitslag wordt per individuele deelnemer vastgesteld, zowel een totaalscore als de scores per domein. Na afloop van de toets zijn de vragen dan ook openbaar en wordt de sleutel vrijgegeven met verwijzing naar literatuur. De uitslag wordt aan de betreffende aios en de opleider meegedeeld.

In het informatiebulletin (onder het kopje Kennistoets) kunt u zien wanneer u een oproep voor de kennistoets tegemoet kunt zien.

Contactpersoon NIV bureau
Voor meer informatie kunt u terecht bij het COIG-secretariaat:
Rita Huissen, tel. 030 - 2823778 (ma. t/m do.),
huissen@niv.knmg.nl