Nederlandse Internisten Vereniging
 

Kennistoets

De kennistoets wordt eenmaal per jaar afgenomen, in de maand maart. De eerstkomende kennistoets zal plaatsvinden op dinsdag 22 maart 2016 (middag).

Vanaf 2016 heeft de kennistoets voor aios interne geneeskunde een resultaats-verplichting. Het reglement, zoals vastgesteld door het Concilium, vindt u onderaan deze pagina.

Aios interne geneeskunde die vanaf 1 januari 2015 zijn gestart met de opleiding moeten gedurende hun opleiding 4x meedoen met de toets en voor de toets minimaal 3x een 'voldoende' halen.

Aios interne geneeskunde die vóór 1 januari 2015 zijn gestart met de opleiding moeten vanaf 2016 ook een 'voldoende' halen voor de toets, maar het aantal keren is afhankelijk van de startdatum van opleiding. Zie hiervoor de onderstaande overgangsregeling.

Voor aios in vooropleiding interne geneeskunde (cardiologie, klinische geriatrie, longziekten, MDL en reumatologie) geldt géén resultaatsverplichting. Aios in vooropleiding moeten wel meedoen met de toets, maar hoeven de toets bij 'onvoldoende' resultaat niet opnieuw te doen.

De uitslag wordt per individuele deelnemer vastgesteld, zowel een totaalscore als per domein. Na afloop van de toets zijn de vragen dan ook openbaar en wordt de sleutel vrijgegeven met verwijzing naar literatuur. De uitslag wordt aan de betreffende aios en de opleider meegedeeld.

In het informatiebulletin (onder het kopje Kennistoets) kunt u zien wanneer u een oproep voor de kennistoets tegemoet kunt zien.

Contactpersoon NIV bureau
Voor meer informatie kunt u terecht bij het COIG-secretariaat:
Rita Huissen, tel. 030 - 2823778 (ma. t/m do.),
huissen@niv.knmg.nl
Bijlagen kennistoets

24/06/2015 Overgangsregeling deelname kennistoets
23/06/2015 Reglement kennistoets per 2016
26/03/2015 kennistoets 2015
20/01/2015 Toetsreglement 2015
18/03/2014 kennistoets 2014
03/02/2013 kennistoets 2013
29/03/2012 kennistoets 2012
02/01/2011 kennistoets 2011
02/01/2010 kennistoets 2010
02/01/2009 kennistoets 2009
02/01/2008 kennistoets 2008
02/01/2007 kennistoets 2007
02/01/2006 kennistoets 2006