Nederlandse Internisten Vereniging
 

Kennistoets

De kennistoets wordt eenmaal per jaar afgenomen, in de maand maart.
De eerstkomende kennistoets is op donderdag 26 maart 2015 (middag).
In het document helemaal onderaan deze pagina kunt u lezen wie moeten meedoen aan de toets op 26 maart a.s.
De inschrijfkaarten zijn op 21 januari jl. verstuurd, per post naar het huisadres.
De inschrijving sluit op maandag 16 februari a.s. Daarna worden de inschrijfkosten met €15,00 verhoogd.
Inschrijven ter plaatse is niet mogelijk.

De toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen, die over het algemeen vanuit een klinische invalshoek geformuleerd zijn. De toets is zodanig over de domeinen van de interne geneeskunde verdeeld dat een totaalbeeld van de cognitieve kennis wordt verkregen.
De toetstijd bedraagt 2½ uur. De vragen sluiten voor een deel aan bij het (verplichte) cursorisch onderwijs, maar er wordt ook kennis getoetst die in de dagelijkse klinische praktijk en bij andere opleidingsmomenten wordt opgedaan. Het is daarom niet zinvol voor deze toets gericht te studeren. De toets is bedoeld om de aios en de opleider(s) terugkoppeling te geven over (parate) cognitieve kennis, inclusief klinisch redeneren, en dus over één van de aspecten van de voortgang in de opleiding.

Gebruik van informatiebronnen
Vanaf 2013 is de toets een gesloten-boek toets. U mag dus géén boeken, richtlijnen en ander schriftelijk materiaal meenemen. Ook is het niet toegestaan om internet te gebruiken tijdens de toets, of informatie op te zoeken op uw smartphone, laptop, iPad, e.d. Deze nieuwe regels gelden voor alle deelnemers aan de toets, ongeacht op welke examenlocatie u de toets maakt.
De achtergrond hiervan is als volgt: reeds jaren zijn zowel aios als opleiders verdeeld over de meerwaarde van de open-boek-benadering. Aan de ene kant is dit in sommige gevallen meer vergelijkbaar met de dagelijkse praktijk, waar je ook van alles kunt opzoeken. Aan de andere kant is een open-boek-toets ook in sterke mate een test hoe snel de aios kan opzoeken. Dat laatste is natuurlijk nooit de bedoeling geweest van de kennistoets, zodat de Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) tezamen met het Concilium Medicinae Internae op 23 januari 2013 heeft besloten tot deze stap.

De uitslag wordt per individuele deelnemer vastgesteld, zowel een totaalscore als per domein. Na afloop van de toets zijn de vragen dan ook openbaar en wordt de sleutel vrijgegeven met verwijzing naar literatuur. De uitslag wordt aan de betreffende AIOS en de opleider meegedeeld.

In het informatiebulletin (onder het kopje Kennistoets) kunt u zien wanneer u een oproep voor de kennistoets tegemoet kunt zien.

Resultaatsverplichting vanaf 2016
Vanaf 2016 heeft de kennistoets voor aios interne geneeskunde een resultaatsverplichting.
Voor aios in vooropleiding interne geneeskunde (cardiologie, klinische geriatrie, longziekten, MDL en reumatologie) geldt géén resultaatsverplichting.

Aios interne geneeskunde die vanaf 1 januari 2015 zijn gestart met de opleiding moeten gedurende hun opleiding vier keer meedoen met de toets en voor de toets minimaal drie keer een 'voldoende' halen.

Aios interne geneeskunde die vóór 1 januari 2015 zijn gestart met de opleiding moeten vanaf 2016 ook een 'voldoende' halen voor de toets, maar het aantal keren is afhankelijk van de startdatum van opleiding. Dit zal beschreven worden in de overgangsregeling. De overgangsregeling + nadere informatie over de resultaatsverplichting per 2016 zal eind mei 2015 worden toegestuurd aan alle aios interne geneeskunde en de opleiders.

De toets op 26 maart 2015 heeft nog géén resultaatsverplichting.

Contactpersoon NIV bureau
Voor meer informatie kunt u terecht bij het COIG-secretariaat:
Rita Huissen, tel. 030 - 2823778 (ma. t/m do.),
huissen@niv.knmg.nl
Bijlagen kennistoets

22/01/2015 Voor wie is de kennistoets op 26 maart a.s.?
20/01/2015 Toetsreglement 2015
18/03/2014 kennistoets 2014
03/02/2013 kennistoets 2013
29/03/2012 kennistoets 2012
02/01/2011 kennistoets 2011
02/01/2010 kennistoets 2010
02/01/2009 kennistoets 2009
02/01/2008 kennistoets 2008
02/01/2007 kennistoets 2007
02/01/2006 kennistoets 2006