Nederlandse Internisten Vereniging
 

Opleidingseisen

 

Het Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde beschrijft de 6-jarige opleiding tot internist en de competenties die alle AIOS Interne Geneeskunde aan het eind van de opleiding moeten hebben bereikt.

Het Opleidingsplan 2015 is ontwikkeld overeenkomstig het kaderbesluit januari 2011 van het Centraal College Medische Specialismen (CCMS). Dit betekent dat de opleidingsbeschrijving competentiegericht is, gebaseerd op de CanMEDS 2000 competentiedomeinen, een modulaire opbouw heeft en overeenkomstig het kaderbesluit richtlijnen over toetsing en feedback bevat.

Deze versie van het opleidingsplan 2015 vervangt het opleidingsplan uit 2009. De belangrijkste wijzigingen zijn de aanpassing van de stage- en differentiatie beschrijvingen, expliciete aandacht voor patiëntveiligheid, ouderengeneeskunde, medisch leiderschap en een verdere uitwerking van de competentie reflectie.

Het Opleidingsplan 2015 is tot stand gekomen door leden van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Hiervoor is een eindredactie benoemd bestaande uit internisten en AIOS, afkomstig uit academische en perifere ziekenhuizen, ondersteund door het Bureau van de NIV.

Het is niet toegestaan de inhoud van het opleidingsplan te wijzigen. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatiewerken kan men zich wenden tot het NIV bureau. Het is ook mogelijk om bij het NIV bureau een Word-versie van het document op te vragen.


niv--uitwerking-niet-medische-competenties--opleidingsplan-2009.pdf niv--uitwerking-niet-medische-competenties--opleidingsplan-2009.pdf
Besluit_interne_geneeskunde-ingangsdatum-01-01-2011.pdf Besluit_interne_geneeskunde-ingangsdatum-01-01-2011.pdf
Opleidingsplan-2015-Interne-Geneeskunde_september-2015.pdf Opleidingsplan-2015-Interne-Geneeskunde_september-2015.pdf
Kaderbesluit_CCMS-ingangsdatum-01-01-2011.pdf Kaderbesluit_CCMS-ingangsdatum-01-01-2011.pdf