Nederlandse Internisten Vereniging
 

Opleidingseisen


Het Opleidingsplan Interne Geneeskunde 2009 is tot stand gekomen door leden van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Hiervoor zijn drie commissies benoemd bestaande uit internisten afkomstig uit de academische en perifere ziekenhuizen en AIOS: de Commissie Opleidingseisen Eindtermen, Competenties (COEC), de Commissie Herziening Raamplan (COHRA) en de Commissie Profielen. De integratie van deze drie plannen tot een consistent document is uitgevoerd door een redactieteam, met leden afkomstig uit deze drie commissies, ondersteund door het Bureau van de NIV.

Het is niet toegestaan de inhoud van het opleidingsplan te wijzigen. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatiewerken kan men zich wenden tot het NIV bureau. Het is ook mogelijk om bij het NIV bureau een Word-versie van het document op te vragen.


niv--uitwerking-niet-medische-competenties--opleidingsplan-2009.pdf niv--uitwerking-niet-medische-competenties--opleidingsplan-2009.pdf
Besluit_interne_geneeskunde-ingangsdatum-01-01-2011.pdf Besluit_interne_geneeskunde-ingangsdatum-01-01-2011.pdf
niv_opleidingsplan_2009_DEF.pdf niv_opleidingsplan_2009_DEF.pdf
Kaderbesluit_CCMS-ingangsdatum-01-01-2011.pdf Kaderbesluit_CCMS-ingangsdatum-01-01-2011.pdf