Nederlandse Internisten Vereniging
 

Missie en Visie

In de oorspronkelijke missie stonden het specialistisch handelen en de maatschappelijke belangen van de internist centraal, in de herziene missie is de patiënt het uitgangspunt.

MISSIE
‘De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de intern geneeskundige zorg door het bevorderen van de kennis en vaardigheden in het voorkomen, tijdig opsporen en behandelen van interne ziekten, het bevorderen van de opleiding en nascholing van degenen die werkzaam zijn in de intern geneeskundige praktijk en het behartigen van de maatschappelijke belangen van hen die dit deel van de geneeskundige praktijk beoefenen.’

VISIE 
De patiënt centraal in een optimale en geïntegreerde interne geneeskundige zorg.

Ga naar: Strategisch Plan