Nederlandse Internisten Vereniging
U bevindt zich hier
 

Advanced Trauma Life Support


ATLS – provider course

Inhoud
Doel van de cursus is het aanleren van systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie van de opvang van ongevalslachtoffers. Bij het behalen van de cursusdoelen wordt een internationaal geldig certificaat verstrekt voor een periode van 4 jaar.

Locatie
Riel/Tilburg/Bilthoven

Data
Zie ATLS website

Kosten
Zie ATLS website

Inschrijven
Inschrijven via de ATLS website

Website
http://www.atls.nl/

ATLS – refresher course

Inhoud
Het doel van de cursus is het toetsen en zo nodig bijstellen van aanwezige kennis en kunde van de ATLS® systematiek.De ATLS Refresher course is een nieuw interactief format dat veel ruimte biedt voor hands-on scenario based oefenen en het uitwisselen van praktijkervaringen. Hoewel de eisen aan deze cursus gelijk zijn aan die van de Provider Course (inclusief pretest, posttest en praktisch examen) biedt zij zowel voor instructeurs alsook cursisten meer mogelijkheden voor discussie en diepgang gerelateerd aan de eigen ervaring.

Locatie
Riel/Tilburg

Data
Zie ATLS website

Kosten
Zie ATLS website

Inschrijven
Inschrijven via de ATLS website

Website
http://www.atls.nl/