Nederlandse Internisten Vereniging
 

Vasculaire Geneeskunde

Inhoud

  1. IVG-onderwijs maandagbijeenkomsten; drie keer per jaar (februari, juni en november) wordt er een door de NIV-geaccrediteerde na- en bijscholingscursus gehouden centraal in het land. Deze bijeenkomsten zijn informeel, behandelen actuele onderwerpen binnen de Vasculaire Geneeskunde en zijn verplicht voor AIOS in opleiding in het aandachtsgebied Vasculaire Geneeskunde.
  2. Internistisch vasculair najaarssymposium. Het jaarlijkse dagsymposium in september heeft inmiddels een vaste plaats op nascholingsagenda verworven. Het programma omvat relevante nieuwe ontwikkelingen binnen de vasculaire
    geneeskunde en is mede toegankelijk voor cardiologen en andere vasculair geïnteresseerde specialisten.
  3. Parallelsessie ‘Update in deVasculaire Geneeskunde’ tijdens de Internistendagen (april), in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde.

Locatie
Meeting Plaza Utrecht/FIGI/Maastricht

Data
Zie Vasculaire Geneeskunde website

Inschrijven
Via inschrijfformulier

Website
www.vasculairegeneeskunde.nl