Nederlandse Internisten Vereniging
 

Inschrijving


Het inschrijfformulier voor de JNIV-cursus 'Smeerolie op de poli' op 9 oktober 2015 vind je op deze pagina.

Let op! Insturen per post
Niet! mailen of faxen i.v.m. originele handtekening machtiging incasso. Insturen gaat via het antwoordnummer van de NIV, dus postzegel is niet nodig.

De deelnemers, zullen in tweede instantie, een formulier toegezonden krijgen voor de keuze van de verschillende workshops. 

Antwoordformulier-JNIV-Cursus-09-10-2015.docx Antwoordformulier-JNIV-Cursus-09-10-2015.docx