Nederlandse Internisten Vereniging
U bevindt zich hier
 

Inhoud


De JNIV opleidingsprijs; van elkaar kunnen we leren!
De laatste jaren is er veel veranderd aan de opleiding tot internist. De aios wordt voortdurend geconfronteerd met veranderende eisen aan zijn of haar vaardigheden. Een inspirerend en veilig opleidingsklimaat draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van de aios. De JNIV opleidingsprijs wil door het inventariseren en belonen van de beste initiatieven op opleidingsgebied een positieve bijdrage leveren aan de opleiding. Hieronder volgt een snelle introductie.

Waarom?
De JNIV opleidingsprijs is in het leven geroepen om AIOS te stimuleren kritisch en op een positieve manier hun eigen opleiding te beoordelen. Voor opleiders levert dit een positieve feedback van eigen AIOS op. De prijs is niet bedoeld om de opleiding als geheel te beoordelen, maar juist goede initiatieven binnen een opleiding of deelspecialisme. De nominaties, een verzameling onderscheidende initiatieven die de kwaliteit van de opleiding verbeterd, zullen worden gepubliceerd zodat andere klinieken deze kunnen gebruiken om hun eigen opleiding te verbeteren.

Hoe?
Nominaties kunnen worden ingediend door de AIOS of door de opleider. Per kliniek kunnen meerdere nominaties, ook voor deelspecialismen, worden ingediend. De nominatie bestaat uit een motivatiebrief van maximaal 1 A4tje. De nominaties zullen beoordeeld worden op originaliteit, toepasbaarheid, relevantie voor de AIOS en kosten-effectiviteit. De jury zal de drie beste nominaties selecteren en zij worden verzocht om hun initiatief in een korte videoboodschap toe te lichten tijdens de LOIG op. Spoedig zal concrete informatie volgen over de LOIG 2015 en hoe in te schrijven.

Door wie?
De jury bestaat uit 3 leden van de LOIG commissie, waaronder 2 AIOS en een opleider.

Wat?
De prijs bestond in 2014 uit € 1.000,00 vrij te besteden door de assistentengroep en opleider. Meer informatie over de prijs in 2015 zal volgen.

Ten slotte
Het vorige jaar stond in het teken van veranderingen en bezuinigingen in brede zin, dus er was minder plaats voor introspectie. Door te weinig inzendingen, is de prijs niet uitgereikt. Maar dit jaar zijn er nieuwe kansen. Om het uiteindelijke doel te bereiken; zoveel mogelijke goede opleidingsinitiatieven openbaar voor iedereen, gaan we er vanuit dat iedere opleidingsregio, minimaal één idee aandraagt. Dus organiseert jouw opleider geweldige dinertjes, maken jullie dankbaar gebruik van een ingenieus parttime rooster, wordt er een extra cursus georganiseerd of carrieremanagement aangeboden? Zend het idee in en maak kans op dat geld, geld voor opnieuw leuke uitjes.