Nederlandse Internisten Vereniging
U bevindt zich hier
 

Juniorafdeling (JNIV)

De belangen van AIOS (Artsen In Opleiding tot Specialist) worden binnen de Nederlandse Internisten Vereniging door de Juniorafdeling (JNIV) behartigd. Als AIOS ben je als NIV-lid automatisch lid van de Juniorafdeling. De Juniorafdeling heeft haar eigen bestuur, dat ongeveer eens per maand vergadert. Deels worden hier zaken behandeld die ook bij het NIV-bestuur aan de orde komen, zij het belicht vanuit de optiek van de AIOS. Voorts worden speciaal aan de AIOS-gerelateerde problemen besproken.

Hoe gaat dit in de praktijk?
Het JNIV-bestuur is afgevaardigd in vele commissies van de NIV en heeft hierin een actieve stem:

 • NIV-bestuur (Beleidszaken, coördinatie)
 • Concilium Medicinae Internae (Opleidingszaken en visitaties van opleidingsklinieken)
 • Forum Visitatorum (Kwaliteitsvisitaties van (niet-)opleidingsklinieken)
 • Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (organiseert het landelijk verplicht onderwijs en de kennistoetsen)
 • Commissie Logistiek en Capaciteitsplanning (inventarisatie werkgelegenheid en advies opleidingsquotum)
 • Commissie Internistendagen (organisatie jaarlijks wetenschappelijk internistencongres)
 • BeroepsBelangen Commissie (financieel-economische belangenbehartiging)

Op deze manier is de JNIV op de hoogte en denkt mee binnen de wetenschappelijke vereniging voor internisten.

Contact met achterban
Het contact met de achterban wordt onderhouden via een JNIV-bestuursvertegenwoordiger per opleidingsregio. Voor regionale opleidingsproblemen kun je bij deze persoon terecht. Zonodig heeft deze contact met het JNIV-bestuur, dat eventueel een bemiddelende of adviserende rol kan spelen. Een deel van onze activiteiten wordt gepubliceerd in de NIV-Nieuwsbrief en staat op de NIV-site. Eens per jaar is er een Algemene Ledenvergadering van de JNIV, waarvoor eenieder uitgenodigd wordt. Hier wordt verslag gedaan van de bestuursactiviteiten van het afgelopen jaar en worden enkele belangrijke onderwerpen met de leden besproken, zodat meningsvorming plaats kan vinden. Het belang van een grote opkomst ten behoeve van een breed gedragen mening is duidelijk.

Hoe kun je lid worden van onze vereniging?
Klik hier voor het inschrijfformulier.
Betaling van contributie geschiedt bij voorkeur per automatische incasso.
Klik hier voor de contributietarieven.

Website NIV
Voor AIOS is veel nuttige informatie op de NIV website te vinden, ook voor niet-leden. De volgende informatie is toegankelijk voor iedereen:

 (Financiële) voordelen lidmaatschap NIV 

 • gereduceerd tarief voor de Internistendagen
 • gereduceerd tarief voor landelijke COIG-cursussen en kennistoets
 • abonnement Netherlands Journal of Medicine
 • ontvangst van de NIV magazine
 • toegang tot besloten gedeelte van website