Nederlandse Internisten Vereniging
U bevindt zich hier
 

KNMG en CGS


Rol van de KNMG
De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst is een federatie van beroepsverenigingen van artsen. Naast haar verenigings- en federatietaken voert de KNMG ook een aantal wettelijke taken uit voor alle artsen in Nederland. Deze werkzaamheden betreffen de opleiding en registratie van specialisten. Daarnaast behandeld de Commissie voor Geschillen (CvG) van de KNMG geshillen die betrekking hebben op de opleiding.

CGS en RGS
Voor de uitvoering van de wettelijke taken voor opleiding en registratie heeft de KNMG een aantal organen in het leven geroepen. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS), voorheen CCMS, dat de regels stelt over de opleiding en registratie en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS, voorheen MSRC) die deze regels uitvoert.

Lees hieronder verder voor de complete informatie over de Regeleling specialismen en profielen geneeskunst.

Regeling_specialismen_en_profielen_geneeskunst_2010.pdf Regeling_specialismen_en_profielen_geneeskunst_2010.pdf