Nederlandse Internisten Vereniging
 

Een goed begin


Aangenomen voor de opleiding! Hoe nu verder?
Voor een vliegende start van je opleiding heeft de JNIV een wetenswaardigheden boekje ontwikkeld. Hierin staan veel nuttige tips die je goed op weg kunnen helpen in de eerste, vaak hectische, fase van je opleiding. Hier onder volgen een paar belangrijke punten.

Aanmelding Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
Je moet je vóór (of onmiddellijk na) aanvang van de opleiding inschrijven als aios (arts in opleiding tot specialist) in het opleidingsregister van de RGS. Dit kan via MijnRGS. Daarbij moet je aangeven voor welk specialisme en bij welke erkende opleider je zult worden opgeleid.

Zorg dus dat je een schriftelijke bevestiging van je toelating tot de opleiding krijgt van je (toekomstige) opleider of van de regionale hoofdopleider. Hierin dient ook te staan waar en wanneer de opleiding begint.
De kosten voor de aanmelding zijn € 550,00.
Let op: deze procedure geldt ook als je verandert van specialisme!

Indien aan het bovenstaande niet binnen twee maanden na de aanvang van de opleiding is voldaan, kan de opleidingstijd officieel pas ingaan op de datum waarop het ingevulde vragenformulier op het bureau van de RGS is ontvangen. Zorg er dus voor dat je aanmelding direct is geregeld!

Aanmelding COIG-secretariaat
Meld je direct aan bij het COIG-secretariaat van de NIV (huissen@niv.knmg.nl), zodat je voor de landelijke verplichte COIG-cursussen en kennistoetsen kunt worden uitgenodigd.
Lidmaatschap van de NIV is niet verplicht voor het volgen van de landelijke cursussen, maar NIV-leden ontvangen wel aanzienlijke reductie op de inschrijfkosten van de COIG-cursussen en kennistoetsen.

Kortingsverzoek
Als je tevoren een periode van minimaal één jaar als AGNIO in een erkend opleidingsziekenhuis voor de interne geneeskunde hebt gewerkt, kun je een deel van deze tijd terugkrijgen als korting op de opleidingsduur. De tijd gewerkt als AGNIO wordt voor maximaal 50% meegeteld. De maximale korting bedraagt één jaar. Dit verzoek moet voor aanvang van de opleiding bij de RGS zijn ingediend.

Het is ook mogelijk om korting te krijgen op de opleidingsduur indien van tevoren wetenschappelijk onderzoek is verricht. Hierbij kan een korting van maximaal één jaar worden gegeven. Let wel: deze korting wordt verleend in de laatste 2 jaar van de opleiding. Zo kan het voorkomen dat je geen volledig enkelvoudig profiel kan afmaken. De JNIV raadt korting op basis van onderzoek ten zeerste af.

Voor het aanvragen van korting bij de RGS moet je opleider een verzoek met een motivatie voor het aanvragen van de korting indienen bij de RGS. Het is verplicht om de korting voor aanvang van de opleiding aan te vragen. Na start van de opleiding kan korting niet meer worden aangevraagd, echter ook een eenmaal verleende korting kan niet meer worden teruggedraaid. Voor de exacte tekst zie Besluit CCMS 06-2004 (zie www.internisten.nl kies opleiding –
opleidingseisen).

Kennismaking opleidingskliniek
Het is handig om, voordat je opleiding in een ziekenhuis start, kennis te maken met je aanstaande collega’s en de afdelingen. Tevens kun je dan met bijvoorbeeld P&O en/of de clusterbeheerder allerlei zaken regelen (eetpasje, parkeerkaart, witte jassen, werken in deeltijd). Vaak, met name in de perifere ziekenhuizen, word je op de eerste dag van je opleiding ‘in het diepe gegooid’ en is er geen tijd voor het regelen van dit soort zaken. Ook is het handig om alvast je voorkeur voor vakanties, cursussen, congressen en dergelijke door te geven.

Bij het gesprek met P&O komt ook de inschaling van het salaris aan de orde. Noem daarbij alle werkervaring. Onderzoek is bijvoorbeeld ook relevante werkervaring. Vergelijk je inschaling met die van je collega’s!

Rest ons alleen nog je veel succes te wensen met je keuze en de eventuele stappen daarna.