Nederlandse Internisten Vereniging
U bevindt zich hier
 

EFIM

 

Wat is EFIM?               


The European Federation of Internal Medicine (EFIM) heeft 35 lid staten en richt zich op 4 pijlers: professionaliteit, wetenschap, educatie en gezondheidszorg/politiek. Ze wil in direct contact staan met alle nationale verenigingen van internisten om samenwerking, ondersteuning en het delen van ervaringen te kunnen bieden. The General Assembly en Administrative Council meetings vinden respectievelijk 1 en 2 keer per jaar plaats, terwijl de kleinere executive committee regelmatiger op verschillende locaties samen komt om daadwerkelijk beleid te maken. Vanuit Nederland zijn er twee afgevaardigden, gewoonlijk de huidige en laatst afgetreden NIV voorzitter. Dit jaar vond er een wisseling van het presidentschap plaats en sinds september 2014 wordt EFIM geleid door de Frank Bosch. In de Administrative Council worden alle lopende actieve zaken besproken zoals de selectie van een locatie van het jaarlijkse wetenschappelijke congres, de summerschool voor internisten in opleiding en de voortgang die er gemaakt wordt in de working groups. 
Een belangrijke activiteit binnen EFIM is het European Journal of Internal Medicine (EJIM) met Pier M Mannucci als Editor-in-Chief. Het tijdschrift heeft de laatste jaren duidelijk aan kwaliteit en populariteit gewonnen, wat zich onder andere laat zien in een stijgende impactfactor van momenteel van 2.3.

Working Groups

De working groups zijn de drijvende kracht van EFIM en richten zich onder andere op publicaties van vergelijkende surveys binnen Europa. Zo bestaat er bijvoorbeeld een working group ‘Quality of Care in Internal Medicine’ waar collega Mark Kramer een zeer actieve bijdrage aan heeft geleverd en waarvan hij momenteel voorzitter is. Er bestaat een working group ‘Exchange Programme’ met Pedro Conthe als voorzitter, geholpen door diverse young internists, waaronder de huidige voorzitter van de young internists Carla Araujo. De werkgroep ‘Rare Diseases’ zet zich in voor het verkrijgen van meer aandacht voor zeldzame ziektes, wil data en kennis vergaren over deze ziektes en wil in de toekomst Europese multicenter trials coördineren. Daarnaast is er een werkgroep ‘Core Competencies’ welke zich bezig houdt met het beschrijven van de competenties die in een opleiding tot internist in Europa aan bod komen en daarnaast een enorme schat data tot haar beschikking over de organisatie van internisten, de klinische diagnoses en de te verrichten procedures in de Europese landen. Kijk voor de overige working groups op de EFIM website.

Young Internists

Er bestaat niet echt een definitie voor het begrip “jong” binnen de Young Internists. Het is niet perse leeftijd- of opleidingstijd gebonden. Qua organisatie is het vergelijkbaar met de JNIV t.o.v. de NIV. Voor verschillende subcommissies wordt een Young Internist geleverd en deze hebben zo zitting in de gremia waar uiteindelijk acties wordt ondernomen. De belangrijkste activiteit op dit moment is hun rol in de Working Groups waar zij als assistenten een belangrijke bijdrage leveren aan de productie. Young internists zijn hier dan ook meer dan welkom en hun input wordt serieus genomen. Vanuit Nederland is Monique Slee-Valentijn al enkele jaren enthousiast betrokken bij de Young Internists.

Kijk voor al deze activiteiten ook op www.efim.org

 

Efim Exchange

In 2014 is de EFIM Exchange van start gegaan. Het doel van deze uitwisselingsstage is een kijkje te nemen in de keuken van de interne geneeskunde van een ander Europees land; wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen behandelingen, patiënt benadering en arbeid- en opleidingsklimaat; wat kunnen we van elkaar leren? Voor deze stages heeft de EFIM 20 beurzen ter waarde van 600 euro ter beschikking gesteld voor deelnemende Europese internisten in opleiding. Per land mogen maximaal vijf nationaal geselecteerde kandidaten gedurende een maand op uitwisseling naar 1 van de momenteel 37 aangemelde centra naar keuze. Op dit moment heeft het Erasmus MC zich als eerste Nederlandse ziekenhuis aangemeld als ontvangend centrum. In 2014 zullen de eerste drie Nederlandse AIOS op uitwisseling gaan naar Spanje, Portugal en Engeland.

 

Van een stagebegeleider wordt verwacht dat deze:

-Een 1 maand durende interessante stage met bijbehorende begeleiding aanbiedt

-Hulp biedt bij het vinden van accommodatie

-Engels spreekt met de deelnemer

-Het eindverslag van de deelnemer beoordeelt en verstuurd naar de EFIM Exchange werkgroep.

Van de deelnemer wordt verwacht dat deze

-Minimaal 2 jaar opleiding interne geneeskunde achter de rug heeft

-Aanbevolen is door de nationale vereniging

-Vloeiend Engels spreekt

-Een eindverslag maakt

      -Een reis- en zorgverzekering heeft

 

 

Kijk voor meer informatie op http://www.efim.org/events/efim-exchange-programme  

 

 European School of Internal Medicine - EFIM summer/winterschool

 De European School of Internal Medicine, opgericht in 1998, heeft als doel continue hoogstaand medisch onderwijs te kunnen leveren aan Europese internisten in opleiding. Een niet minder belangrijk nevendoel is een kans te bieden aan jonge internisten een internationaal netwerk op te doen. Jaarlijks wordt er een vijfdaagse winter –en summerschool georganiseerd, waarin interactieve colleges, workshops en case presentaties gehouden worden. De plaats van de winter- en summerschool wisselt elke twee jaar. Nationale verenigingen selecteren en sponsoren kandidaten. Gemiddeld nemen 40-50 internisten in opleiding uit zo’n 25 verschillende landen deel aan de school. Kijk voor geplande activiteiten op http://www.efim.org/events/schools

Hou bij interesse in deelname aan Exchange of ESIM summer/winterschools of andere Europese activiteiten de JNIV nieuwsbrief en JNIV facebookpagina in de gaten of stuur een mailtje naar charlottedebree@hotmail.com

                                                           

Charlotte de Bree

 

JNIV bestuurslid, contact internationalisering