Nederlandse Internisten Vereniging
U bevindt zich hier
 

EFIM

European Federation of Internal Medicine

Verslag Young Internists assembly and EFIM Administrative Council Bucharest 18-20 maart 2011

Zittend op zondagavond op Otopeni airport type ik dit verslag verkerend in hogere sferen. Niet omdat ik op een vliegveld ben, niet omdat ik mij nog in het paleis van Bucharest waan of de magische tonen van het unieke fluitconcert van gisteren nog in mijn oren heb maar omdat ik het weer heb mogen ervaren; een meer dan inspirerende ontmoeting met internationale collega internisten. Om mij heen op dit betrekkelijk overzichtelijke vliegveldje zie ik bekenden naar me zwaaien bij de gates naar London, Parijs en Brussel.
 
Waar de Young Internists een aantal jaar geleden startten met een groepje enthousiastelingen is het nu uitgegroeid tot een waar netwerk en geprofessionaliseerde organisatie. We zijn vertegenwoordigd in elke working group van de EFIM. Neem nu mijn working group on competencies als voorbeeld. De afgelopen maanden is er een schat aan data betreffende de organisatie van de opleiding in alle EFIM landen verzameld. Nu konden we voor het eerst met elkaar deze gigantische spreadsheet aan beschrijvingen analyseren en ook een plan van aanpak maken voor de artikelen die we hierover willen publiceren waarbij getracht wordt een indruk te geven over de stand van zaken in 2009-2010. Hierin zal het niet alleen gaan over de toegang tot, de duur van de opleiding en de differentiaties maar ook over de wijze van certificering en financiering. Om alvast een sailliant detail te benoemen; rotaties over verschillende afdelingen zijn helemaal niet standaard in andere landen. Dat zijn de soort realisaties en relativeringen waar het mij om gaat bij dergelijke bijeenkomsten.

Twee dagen ervoor zat ik namelijk nog bij de Conciliumvergadering helemaal vastgebeten in de strikte regelgeving die wij onszelf opleggen met een hoop administratieve rompslomp als gevolg. De volgende dag kwam ik er tijdens een visitatie weer achter dat ondanks al dat papierwerk er wel een prachtig opleidingsplan ligt (en werkt!) met tevreden aios die weten waar ze aan toe zijn. Nog een dag later besef ik in Bucharest dat je (met alle respect) in Portugal en Roemenia als assistent echt niet automatisch het hele palet aan interne geneeskunde in opbouwende en gesuperviseerde vorm krijgt voorgeschoteld. Het is een feest en een voorrecht om opgeleid te worden in Nederland. Ik heb zin in de ochtendoverdracht en poli van morgen!

Mocht je ook geinspireerd willen raken dan beveel ik je van harte aan het EFIM Congress 2011 in Athene te bezoeken van 5-8 oktober. Niet als je alleen maar geinteresseerd bent naar de state of the art binnen jouw differentiatie, maar wel als je wilt horen en praten over een breder algemener concept van de Interne geneeskunde, de organisatie, de opleiding en open staat voor nieuwe verrassende contacten!

Overige EFIM activiteiten:

September 2011 ESIM Summer school Brighton, UK.
Januari 2012 ESIM Winter school Saas Fee, Oostenrijk.
March 2012 EFIM Assembly Tel Aviv, Israel.
September 2012 ESIM Summerschool Turkije.
Oktober 2012 EFIM Congres, Madrid, Spanje.

Zie ook www.younginternists.efim.org en www. efim2011.org
 

General Assembly/Administrative Council and Executive Committee of EFIM

EFIM heeft 35 lid staten en richt zich op 4 pijlers: professionalisme, wetenschap, educatie en gezondheidszorg/politiek. Ze wil in direct contact staan met alle nationale verenigingen van internisten om samenwerking, ondersteuning en het delen van ervaringen te bieden.

The General Assembly en Administrative Council meetings vinden respectievelijk 1 en 2 keer per jaar plaats terwijl de kleinere executive committee regelmatiger op verschillende lokaties samen komt om daadwerkelijk beleid te maken. Jan Willem Elte vervult in deze commissie al jaren de functie van secretaris. Vanuit Nederland zijn er twee afgevaardigden, gewoonlijk de huidige en laatst afgetreden NIV voorzitter. Momenteel zijn dat de collegae Frank Bosch en Nel Geelhoed.

Dit jaar vond er een wisseling van het presidentschap plaats en sinds 25 september wordt EFIM geleid door de Spanjaard Ramon Pujol. In de Administrative Council worden alle lopende actieve zaken besproken zoals de selectie van een lokatie van het jaarlijkse wetenschappelijke congres, de summerschool (en dit jaar primeur winterschool!) voor internisten in opleiding en de voortgang die er gemaakt wordt in de working groups.

Een belangrijke aktiviteit binnen EFIM is het European Journal of Internal Medicine (EJIM) met Pier M Mannucci als Editor-in-Chief. Het tijdschrift heeft de laatste jaren duidelijk aan kwaliteit gewonnen. Was vorig jaar de (eerste) citation index 1.04, dit jaar is het al gestegen tot 1,385.

Internationaal onderzoek is gestart met het oorspronkelijk Spaanse project Alchimie, dat in zes landen gaat lopen. Het betreft een onderzoek naar alcoholconsumptie bij ziekenhuispatiënten.

Working Groups

Deze working groups zijn de drijvende kracht en o.a. gericht op publicaties van vergelijkende surveys binnen Europa. Zo bestaat er bijvoorbeeld een working group on professional issues waar collega Mark Kramer een zeer actieve bijdrage aan heeft geleverd en waarvan hij momenteel voorzitter is (zie publicatie verderop). Er bestaat een working group on exchanges met Antonio Martins Baptista als voorzitter, geholpen door diverse “young internists”. Een nieuwe werkgroep “Rare  diseases” gaat nu van start onder de leiding van de Italiaanse Nica Capellini. Ook hieruit zullen hoogstwaarschijnlijk internationale onderzoeken voortkomen. Collega Harry van Hulsteijn is voorzitter van de Quality of care working group en zelf help ik mee in de working group on competencies. Laatstgenoemde heeft naast het beschrijven van de competenties die in een opleiding tot internist in Europa aan bod komen, een enorme schat data tot haar beschikking over de organisatie van internisten, de klinische diagnoses en de te verrichten procedures in de Europese landen.

Young Internists

Er bestaat niet echt een definitie voor het begrip “jong” binnen de Young Internists. Het is niet perse leeftijd- of opleidingstijd gebonden. Qua organisatie is het vergelijkbaar met de JNIV t.o.v. de NIV. We leveren een Young Internist voor verschillende subcommissies en hebben zo zitting in de gremia waar uiteindelijk acties wordt ondernomen.

Het is tot op heden (nog) niet gelukt om werkelijk uit elk land een afgevaardigde te hebben maar we werken hard aan ons netwerk onder de bezielende leiding van Roger Duckitt (UK).

Onze belangrijkste activiteit op dit moment is onze rol in de Working Groups waar wij als assistenten een belangrijke bijdrage leveren aan de produktie. We zijn hier dan ook heel welkom en onze input wordt serieus genomen.

Kijk voor al deze activiteiten ook op www.efim.org

Monique Slee-Valentijn
JNIV, internationaal contactpersoon