Nederlandse Internisten Vereniging
 

Kaderbesluit


De opleiding tot specialist ligt vast in de regelgeving van het CCMS. De regelgeving bestaat uit één kaderbesluit met alle voor dat college en de daaronder ressorterende specialismen geldende algemene bepalingen, en specifieke besluiten met, voor alle specialismen afzonderlijk, aanvullingen op het kaderbesluit.

Kijk hieronder voor het nieuwe algemene kaderbesluit CCMS welke geldt vanaf januari 2011 en voor de concept aanvulling besluit Interne Geneeskunde.

Concept_besluit_interne_geneeskunde_01-01-2011.pdf Concept_besluit_interne_geneeskunde_01-01-2011.pdf
Kaderbesluit_CCMS_01-01-2011.pdf Kaderbesluit_CCMS_01-01-2011.pdf