Nederlandse Internisten Vereniging
 

Opleidingsplan


De opleiding
De opleiding interne geneeskunde duurt 6 jaar. Hiervan besteed je de eerste 4 jaar aan algemene interne geneeskunde (de brede basis), waarin de volgende verplichte stages worden gedaan:
-algemene interne geneeskunde (zaalstage), 12 maanden
-polikliniekstage, 8 maanden (of in combinatie met consultenstage 12 maanden)
-consultenstage, 4 maanden (of in combinatie met polikliniekstage 12 maanden)
-IC stage, 4 tot 6 maanden

Ook is het verstandig om de voorkeursstages: longziekten (4 - 6 maanden) en cardiologie (4 – 6 maanden) in de eerste 4 jaar te plannen. Zo houd je in de eerste 4 jaar nog 6 - 12 maanden over voor de niet-verplichte stages:
-Acute geneeskunde
-Cardiologie
-Ouderengeneeskunde
-Longziekten
-Maag-darm-leverziekten
-Hematologie
-Oncologie
-Nefrologie
-Endocrinologie
-Infectieziekten
-Reumatologie
-Vasculaire geneeskunde
-Allergologie en klinische immunologie
-Nucleaire geneeskunde
-Interne geneeskunde

Profielstages
De laatste 2 jaar van de opleiding werk je aan verdere verdieping. Vroeger werd dit een “aandachtsgebied ” genoemd. Tijdens deze verdiepingsfase kan je kiezen voor één richting (enkelvoudig profiel), bijvoorbeeld nierziekten, of voor een combinatie van drie richtingen (samengesteld profiel), bijvoorbeeld endocrinologie, nefrologie en vasculaire geneeskunde. De eerste drie tot vier jaren worden meestal in een perifeer opleidingsziekenhuis (niet academisch ziekenhuis) doorlopen. De opleiding wordt meestal afgerond in een academisch ziekenhuis  In enkele gevallen kan een deel van de profielstages ook in een perifere kliniek worden gedaan.

Voorbeelden van profielstages:
-Acute geneeskunde
-Ouderengeneeskunde
-Hematologie
-Oncologie
-Nefrologie
-Endocrinologie en metabolisme
-Infectieziekten
-Vasculaire geneeskunde
-Allergologie en klinische immunologie
-Bloedtransfusiegeneeskunde
-Klinische epidemiologie
-Klinische farmacologie
-Onderwijs
-intensive care

Portfolio
Naast deze grote blauwdruk van de opleiding dien je je opleiding samen met je opleiders vorm te geven aan de hand van je persoonlijk ontwikkelingsplan (portfolio).  In het portfolio verzamel je de beoordelingen, certificaten van gevolgd en gegeven onderwijs en cursussen enz. Dit document dient als basis voor de voortgangsgesprekken die je op gezette tijden met je opleider voert.

CanMEDS
Vanaf 1 januari 2011 zijn alle opleidingen tot medisch specialist competentiegericht van opzet. Dit betekent dat je als internist wordt opgeleid tot een professional die competent is binnen de volgende CanMEDS rollen:
-medisch inhoudelijk
-samenwerken
-communiceren
-maatschappelijk handelen
-wetenschap
-reflectie
-professionaliteit
-organisatie

Met de introductie van het competentie gerichte opleiden zijn vaardigheden die voorheen weinig aandacht kregen (met name de niet-medische competenties) expliciet als leerdoel benoemd. Deze competentie gerichte opleidingsstructuur is opgebouwd uit leerdoelen, leermiddelen en toetsen. De leerdoelen zijn een praktische uitwerking van de abstract geformuleerde competenties, de leermiddelen zijn de verschillende manieren waarop en omstandigheden waarin het leerdoel aangeleerd kan worden en en de toetsen geven aan hoe de feedback zal plaatsvinden. Het einddoel is een evenwichtige opleiding tot professioneel internist.

niv_opleidingsplan_2009.pdf niv_opleidingsplan_2009.pdf
opleidingsklinieken-per-21-10-2009.pdf opleidingsklinieken-per-21-10-2009.pdf