Nederlandse Internisten Vereniging
 

Opleidingsplan


De opleiding  
De opleiding tot internist duurt 6 jaar. Gestreefd wordt om hiervan een evenredig deel in een perifeer ziekenhuis en in een academisch ziekenhuis te laten plaatsvinden. De eerste vier jaren van de opleiding zijn ingedeeld in stages waarbij een deel van de stages verplicht zijn.

Verplichte stages tijdens jaar 1 t/m 4

 • Interne geneeskunde in jaar 1 (duur 12 maanden)
 • Poliklinisch werken (8 maanden aaneengesloten)
 • Consultatief werken (4-6 maanden)
 • Intensive care (4-6 maanden)

De resterende 20 maanden worden in overleg met de opleider samengesteld uit facultatieve stages.

Facultatieve stages  tijdens jaar 2, 3 en 4 (duur 4 tot 6 maanden)

 • Acute geneeskunde
 • Allergologie en Klinische Immunologie
 • Bloedtransfusiegeneeskunde
 • Cardiologie (aanbevolen)
 • Endocrinologie
 • Hematologie
 • Infectieziekten
 • Interne Geneeskunde
 • Klinische Epidemiologie
 • Klinische Farmacologie
 • Klinisch Onderwijs
 • Longziekten (aanbevolen)
 • Maag-darm-leverziekten zonder endoscopie
 • Nefrologie
 • Oncologie
 • Ouderengeneeskunde
 • Reumatologie
 • Vasculaire geneeskunde

In het 5e en 6e jaar vindt differentiatie plaats, waarbij gekozen kan worden voor een enkelvoudige differentiatie van 24 maanden, of een meervoudige differentiatie, bestaande uit 2 of 3 onderdelen van elk ten minste 8 maanden. Tijdens de differentiatiejaren zal 20% van de werktijd besteed worden aan de algemene interne geneeskunde.

Differentiatieonderdelen tijdens jaar 5 en 6 (duur 8 tot 24 maanden)

 • Acute geneeskunde
 • Allergologie en Klinische Immunologie
 • Bloedtransfusiegeneeskunde
 • Endocrinologie
 • Hematologie (uitsluitend enkelvoudige differentiatie van 24 maanden)
 • Infectieziekten
 • Intensive Care (uitsluitend enkelvoudige differentiatie van 24 maanden)
 • Klinische Epidemiologie (maximaal 8 maanden)
 • Klinische Farmacologie
 • Maag-Darm-Leverziekten (inclusief endoscopie)
 • Nefrologie
 • Oncologie (uitsluitend enkelvoudige differentiatie van 24 maanden)
 • Onderwijs (maximaal 8 maanden)
 • Ouderengeneeskunde, waarvan een onderdeel psychiatrie deel kan uitmaken
 • Palliatieve Zorg
 • Vasculaire Geneeskunde 

CanMeds
De opleiding is competentiegericht volgens het CanMEDS model. Dit betekent dat de AIOS zich tijdens de opleiding zal moeten bekwamen in 7 competenties (Medisch handelen, Communiceren, Samenwerken, Wetenschap, Maatschappelijk handelen, Organiseren en Reflecteren) en zich hiermee zal ontwikkelen tot een Professional. Deze competenties zijn elk onderverdeeld in 4 deelcompetenties, die op hun beurt zijn uitgewerkt in meerdere leerdoelen. De leerdoelen kunnen door middel van verschillende leermiddelen (bv overdracht of referaat) behaald worden.

De voortgang in ontwikkeling van de competenties wordt bijgehouden met behulp van toetsen (zoals korte klinische beoordelingen en kennistoetsen). Het doel is om opgeleid te worden tot een professional, expert in medisch handelen, communicatie en samenwerking, waar nodig als wetenschapper en opleider en voorbereid op de vragen van de samenleving en de permanente veranderingen in de zorg.

Portfolio
Iedere AIOS houdt een digitaal portfolio bij. Dit bevat een individueel opleidingsplan, evaluaties en toetsen en toont de ontwikkeling van de AIOS. Het vormt de basis van de beoordelingsgesprekken met de opleider.

Opleidingsplan in pdf
Klik op onderstaande link om naar de pagina te gaan waar het Landelijk opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde is gepubliceerd.

Opleidingsklinieken
Klik op de link om naar de pagina te gaan met de Opleidingsklinieken.