Nederlandse Internisten Vereniging
U bevindt zich hier
 

Differentiaties


De laatste 2 jaar van de opleiding werk je aan verdere verdieping. Tot voor kort werd dit een “aandachtsgebied ” of "profiel" genoemd. Tijdens deze verdiepingsfase kan je kiezen voor één richting (enkelvoudige differentiatie), bijvoorbeeld Nefrologie, of voor een combinatie van drie richtingen (samengestelde differentiatie), bijvoorbeeld Endocrinologie, Nefrologie en Vasculaire geneeskunde. De eerste drie tot vier jaren worden meestal in een perifeer opleidingsziekenhuis (niet academisch ziekenhuis) doorlopen. De opleiding wordt meestal afgerond in een academisch ziekenhuis  In enkele gevallen kan een deel van de differentiatiestages ook in een perifere kliniek worden gedaan.

Voorbeelden van Differentiaties:
-Acute geneeskunde
-Ouderengeneeskunde
-Hematologie
-Oncologie
-Nefrologie
-Endocrinologie en metabolisme
-Infectieziekten
-Vasculaire geneeskunde
-Allergologie en klinische immunologie
-Bloedtransfusiegeneeskunde
-Klinische epidemiologie
-Klinische farmacologie
-Onderwijs
-Intensive care geneeskunde