Nederlandse Internisten Vereniging
U bevindt zich hier
 

Differentiaties


De eerste drie tot vier jaren van de opleiding worden meestal in een perifeer opleidingsziekenhuis (niet academisch ziekenhuis) doorlopen. De opleiding wordt meestal afgerond in een academisch ziekenhuis  In enkele gevallen kan een deel van de differentiatiestages ook in een perifere kliniek worden gedaan.

De laatste twee jaar van de opleiding werk je aan verdere verdieping. Tot voor kort werd dit een “aandachtsgebied ” of "profiel" genoemd. Tijdens deze verdiepingsfase kan je kiezen voor één richting (enkelvoudige differentiatie van 24 maanden, bijvoorbeeld Nefrologie), of een combinatie van drie richtingen (samengestelde differentiatie van 8 maanden per differentiatie, bijvoorbeeld Endocrinologie, Nefrologie en Vasculaire geneeskunde).

Kijk hier voor meer informatie over enkelvoudige differentiaties.

Mogelijkheden voor een samengestelde differentiatie zijn:
 - Acute geneeskunde
 - Bloedtransfusiegeneeskunde
 - Endocrinologie
 - Infectieziekten
 - Klinische epidemiologie
 - Klinische farmacologie
 - Klinische immunologie/allergologie
 - Nefrologie
 - Onderwijs
 - Ouderengeneeskunde
 - Vasculaire geneeskunde

De opleidingseisen van de enkelvoudige en samengestelde differentiaties staan beschreven in het opleidingsplan interne geneeskunde.