Nederlandse Internisten Vereniging
 

 

Kracht in Diversiteit - Waarom?

De gezondheidszorg is sterk in beweging. In dit krachtenveld is het belangrijk om zowel de internist als de Nederlandse Internisten Vereniging maatschappelijk meer te profileren. Daarom heeft de NIV het initiatief genomen tot het oprichten van het communicatie- platform Kracht in Diversiteit. Met Kracht in Diversiteit willen we samen met u bouwen aan de toekomst en zorgen voor kracht in de zorg. 

 

Kracht in Diversiteit - Wat betekent dit voor mij en mijn patiënt?
De kracht van de internist zit in de diversiteit (breedte en diepte) van de handelingen, de diversiteit van de opleiding en de diversiteit van de profielen. Dat maakt het vak juist zo interessant. Alle facetten van de geneeskunde komen bij het vak internist aan de orde. De kracht van de Nederlandse Internisten Vereniging zit in de diversiteit van de leden. De diversiteit van de leden is een noodzakelijke voorwaarde om aan de veranderende zorgvraag te voldoen. De NIV behartigt als één partij de belangen van de internisten. Daarbij is een structurele relatie met de deelspecialistische verenigingen belangrijk. Het gaat erom elkaar te versterken. Voor de patiënt zorgt deze Kracht in Diversiteit voor een effectieve en doelmatige integrale benadering. Daardoor creëren wij als internisten kracht in de zorg. 

Kracht in Diversiteit - Vanaf wanneer?
Het is nú het moment om met elkaar Kracht in Diversiteit uit te stralen. De NIV doet dit al in gesprekken met leden en deelspecialistische verenigingen. Door binding met elkaar ontstaat Kracht in Diversiteit.