Nederlandse Internisten Vereniging
 

Netherlands Journal of Medicine

The Netherlands Journal of Medicine (NJM) is het wetenschappelijk tijdschrift van de Nederlandse Internisten Vereniging en verschijnt ten minste tien maal per jaar.
Per 1-1-2009 is de redactie overgenomen door het Academisch Medisch Centrum. Editor in Chief is Marcel Levi.

Website NethJM