Nederlandse Internisten Vereniging
U bevindt zich hier
 

Ziekenhuiszorg ouderen verder verbeterd

31/01/2013
 

De ziekenhuiszorg voor ouderen is in 2011 op een aantal punten verbeterd. Er wordt beter gescreend op ondervoeding en meer behandelingen hiervan zijn succesvol. Ook de screening en behandeling van acute ernstige verwardheid (delier) is verbeterd ten opzichte van een jaar eerder, net als het aanpakken van doorligwonden (decubitus). Dit blijkt uit het rapport Het resultaat telt ziekenhuizen 2011, dat op 31 januari 2013 is gepubliceerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De OMS en de wetenschappelijke verenigingen voor klinische geriatrie (NVKG) en interne geneeskunde (NIV) zijn verheugd over de verbeteringen. Wel onderschrijven zij de kanttekening van de Inspectie dat er nog verbeteringen mogelijk zijn in de coördinatie van de integrale aanpak van de zorg voor ouderen. Een betere coördinatie maakt de zorg voor kwetsbare ouderen veiliger, aldus de Inspectie.

De NIV, NVKG en OMS wijzen erop dat de afgelopen jaren al flink is ingezet op het verbeteren van de coördinatie.  Zo was één van de tien thema's van het VMS-veiligheidsprogramma specifiek gericht op de oudere ziekenhuispatiënt. En er zijn vorig jaar aan de hand van het thema Kwetsbare ouderen diverse projecten opgezet die worden gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een multidisciplinaire richtlijn voor het zorgproces rond kwetsbare ouderen die geopereerd moeten worden. Hierbij wordt gekeken naar welke ouderen nog baat hebben bij de operatie en wie op welk moment de regie moet hebben samen met de patiënt en zijn of haar vertegenwoordiger. Bij deze richtlijn worden met alle betrokkenen indicatoren ontwikkeld en worden mogelijkheden geïnventariseerd voor het opzetten van een kwaliteitsregistratie.

Een ander actueel voorbeeld van een richtlijn die in de maak is, is een richtlijn voor patiënten die als bijkomend ziektebeeld dementie hebben. Daarnaast wordt er voor richtlijnen en kwaliteitsvisitaties een standaard ontwikkeld, die gebruikt kan worden om bij alle relevante richtlijnen op een adequate manier aandacht te besteden aan ouderen.