Nederlandse Internisten Vereniging
 

Lidmaatschap

Contactpersoon NIV bureau
Judith Stolker, tel. 030-28 23 883, stolker@niv.knmg.nl

De NIV behartigt de belangen van de internisten (in opleiding) in Nederland.

(Financiële) voordelen
- ontvangst van het Magazine 'Interne Geneeskunde (4 keer per jaar)
- (digitaal) abonnement Netherlands Journal of Medicine
- kosteloos herregistratie aandachtsgebied (enkelvoudige differentiatie)
- ontvangst e-mailings met het laatste nieuws
- toegang tot besloten gedeelte van website
- gereduceerd tarief voor de Internistendagen
- gereduceerd tarief voor landelijke COIG-cursussen en kennistoets (AIOS)

Inschrijfformulier
Het inschrijfformulier staat onder aan deze pagina. Wilt u dit zo compleet mogelijk invullen? We streven ernaar om uw aanmelding binnen 3 weken te verwerken.


Contributie 2015
€ 945,00    Internisten (inclusief € 500,00 bijdrage Federatie Medisch Specialisten)
€ 445,00 Internisten werkzaam buiten Nederland
€ 245,00 Junior NIV-lid (inclusief LVAG afdracht € 10,- per jaar)
€ 125,00 Seniorleden (niet meer praktiserend)
€ 125,00 Buitengewone leden (specialisten, niet ingeschreven als internist)
€ 445,00 Seniorleden (niet meer praktiserend) met NJM digitaal *
€ 445,00 Buitengewone leden (specialisten, niet ingeschreven als internist) met NJM digitaal *

* Per 1 januari 2015 wordt the Netherlands Journal of Medicine niet meer als tijdschrift verzonden, maar is voortaan digitaal beschikbaar. U ontvangt een bericht wanneer de nieuwe versie gedownload / bekeken kan worden.

Automatische incasso of factuur
De contributie wordt jaarlijks (bij voorkeur automatisch) in het eerste kwartaal geïncasseerd. Bij achterstand worden passende maatregelen genomen. 

  • Bij automatische incasso ontvangt u een factuur* als bewijs van betaling.
  • Als u geen gebruik wilt maken van automatische incasso ontvangt u een factuur* die binnen 30 dagen betaald moet worden.

* Deze originele factuur wordt slechts één maal verstrekt. De factuur kunt u gebruiken bij uw belastingopgave of declaratie in het ziekenhuis.

Abonnement op The Netherlands Journal of Medicine (NJM)
Ereleden, internisten en juniorleden ontvangen automatisch het wetenschappelijk tijdschrift van de NIV, The Netherlands Journal of Medicine. Buitengewone en seniorleden kunnen kiezen voor een lidmaatschap met of zonder NJM.

Adreswijziging
Schriftelijk, bij voorkeur via e-mail (stolker@niv.knmg.nl). Het NIV-bureau verwerkt tevens uw adreswijziging voor het abonnement op The Netherlands Journal of Medicine.

Beëindiging/wijziging van het lidmaatschap
Het NIV-lidmaatschap geldt voor de duur van een volledig kalenderjaar, tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Ook een wijziging naar Buitengewoon lid of seniorlid is uitsluitend per kalenderjaar te realiseren. Beëindiging of wijziging van het lidmaatschap dient uiterlijk op 1 november (twee maanden van tevoren) te geschieden. U ontvangt hiervan altijd een schriftelijke bevestiging.
Lid-wordenGeslacht Man     Vrouw    
Titulatuur
De titel drs wordt niet vermeld in de ledenadministratie
Voorletters *
Voornaam/roepnaam
Achternaam (met tussenvoegsel) *
Meisjesnaam (met. tussenvoegsel)
*Standaard is rangschikking en
adressering op uw meisjesnaam.
Heeft u voorkeur voor alfabetische
rangschikking op naam echtgenoot?
Ja     Nee    Werkadres
Naam ziekenhuis *
Functie
Locatie (indien van toepassing)
Afdeling
Postbusnummer
Postcode
Plaats *
Telefoon (rechtstreeks) *
E-mail *
Indien u een kopie van uw aanmelding per e-mail wilt ontvangen, vul dan hier nogmaals uw e-mailadres in.
Bevestig E-mailPrivégegevens
Straat + huisnummer *
Postcode *
Plaats *
Telefoon (vast)
Telefoon (mobiel)
E-mail *
Geboortedatum *
(dd–mm–jjjj)
BIG-nummer *Algemene gegevens
In opleiding per (alleen voor AIOS)
(dd–mm–jjjj)
Huidig specialisme
Datum registratie RGS
Datum artsexamen
(dd–mm–jjjj)
Datum evt. promotie
(dd–mm–jjjj)


Start lidmaatschap (J)NIV per
(dd–mm–jjjj)De contributie wordt bij voorkeur automatisch geïncasseerd. Als u geen gebruik wilt maken van automatische incasso ontvangt u een factuur. 
Het NIV-lidmaatschap kan op ieder moment worden aangegaan en loopt per kalenderjaar. Beëindiging of wijziging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 november (twee maanden vantevoren) schriftelijk te geschieden. U ontvangt hiervan altijd een schriftelijke bevestiging.