Nederlandse Internisten Vereniging
 

Hijmans van den Bergh


 

De Nederlandse Internisten Vereniging reikt om de vijf jaar een legpenning uit. Deze penning, genaamd de Prof.dr. A.A. Hijmans van den Bergh-penning, wordt toegekend aan een Nederlandse internist(e) wegens zijn (haar) verdienste op het gebied van de Interne Geneeskunde. De onderscheiding is een ontwerp van de Utrechtse beeldhouwer, Pieter d'Hont, en wordt geslagen bij ’s Rijks Munt te Utrecht. Instelling ervan vond plaats op voorstel van het Bestuur van de NIV tijdens de vergadering van 1 november 1958 te Utrecht.

In het verleden viel de onderscheiding ten deel aan:
Prof.dr. J.G.G. Borst (1960)
Prof.dr. J. Mulder (postuum verleend in 1965)
Dr. L. Schalm (1970)
Prof.dr. A. Querido (1975)
Prof.dr. J.J. Groen (1981)
Prof.dr. E. Mandema (1986)
Prof.dr. W.H. Birkenhäger (1991)
Prof.dr. C. Haanen  (1996)
Prof.dr. M.A.D.H. Schalekamp (2001)
Prof. dr. S.W.J. Lamberts (2006)
Prof.dr. J.W.M. van der Meer (2011)

Uitreiking 
De 12e uitreiking van de penning zal plaatsvinden tijdens de Internistendagen in 2016 in Maastricht.

Beoordelingscommissie
N.t.b. voor 2016.

Beoordelingscriteria
De toekenning van de Prof.dr. A.A. Hijmans van den Bergh-penning is aan de volgende regels gebonden:

  1. De kandidaat dient een in Nederland algemeen bekende internist te zijn met grote verdiensten voor de algemene interne geneeskunde.
  2. Hij/zij dient internisten en vooral ook assistenten in opleiding te inspireren en tot voorbeeld te zijn. Hij/zij dient derhalve door kennis en kunde, maar ook door zijn attitude als arts een beoefenaar van de interne geneeskunde te zijn, waaraan collega-internisten en assistenten in opleiding zich kunnen spiegelen.
  3. Hij/zij dient een origineel denker te zijn, en creatief wetenschappelijk werk te hebben verricht. Goed doordacht en consequent uitgevoerd onderzoek, voortkomend uit waarnemingen aan het ziekbed, kan door grote verscheidenheid enerzijds en diepgang anderzijds, iemand bestempelen tot kandidaat voor de erepenning.
  4. Zijn/haar werk dient belangrijk te zijn voor de algemene internist. Hoewel de kandidaat dus speciale verdiensten kan hebben in onderdelen van de interne geneeskunde dient zijn werk van wezenlijke betekenis te zijn voor de algemene interne geneeskunde.
  5. Het laureaat is zeker niet alleen voorbehouden aan hoogleraren in de interne geneeskunde.
  6. De verdiensten hoeven niet alleen te liggen op wetenschappelijk terrein. Ook organisatorische kwaliteiten en werkkracht ingezet ten behoeve van de Nederlandse internist en diens opleiding en nascholing kunnen bij de beoordeling worden betrokken.