Nederlandse Internisten Vereniging
 

Internationale contacten

EFIM
In federatief verband is sprake van een Europese Internistenvereniging, de European Federation of Internal Medicine met een eigen uitgave The European Journal of Internal Medicine. Ook is er een juniorafdeling van de EFIM-organisatie. De EFIM, waarbij 31 landen aangesloten zijn, heeft tot doel de bevordering van de Europese integratie door contacten tussen internisten onderling. De NIV ondersteunt de activiteiten van deze vereniging door middel van een automatisch lidmaatschap van alle NIV-leden. 

15e EFIM-congres: <volgt>

ESIM
De European School of Internal Medicine is een initiatief van de EFIM waarbij op voordracht van de nationale verenigingen per land enkele assistenten worden uitgenodigd voor een week scholing in Europees verband. De NIV participeert hierin door zowel assistenten als docenten naar de ESIM af te vaardigen.

EJCRIM

European Journal of Case Reports in Internal Medicine is een gratis toegankelijk online tijdschrift dat een forum wil bieden voor internisten (in opleiding) voor publicatie van interessante casuistiek(-clusters). Voor meer informatie over de richtlijnen voor auteurs verwijzen wij u naar de website.

ISIM
De NIV is aangesloten bij de International Society of Internal Medicine, een mondiale organisatie van internistenverenigingen die elke twee jaar wisselend per continent een wereldcongres organiseert. Het 33e World Congress of Internal Medicine wordt gehouden in <plaats> van <volgt>. Website <volgt>

UEMS - Monospecialistische comités
Nederland is lid van de door de EU ingestelde UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes). Op verzoek van de Orde van Medisch Specialisten verrichten de wetenschappelijke verenigingen  de werkzaamheden van de zogenoemde monospecialistische comités.


EFIM-EU-Curriculum-in-Internal-Medicine-brief-en-methodology.pdf EFIM-EU-Curriculum-in-Internal-Medicine-brief-en-methodology.pdf