Slide
Slide
"Internisten hebben de breedste medische kennis, aangevuld met specifieke specialistische kennis in een aandachtsgebied"
Slide

Huidkanker aan de kust, longkanker in armere wijken: deze atlas laat zien dat kanker niet gelijk verdeeld is over Nederland

Doorgeschoten hyperspecialisatie maakt meer stuk dan ons lief is

Maak een pool van medisch specialisten en zet ze bij toerbeurt op de SEH