Palliatieve Zorg

woensdag 8 november 2023, 19:30 - 21:00 uur

2 punten accreditatie verleend door: NIV, MDL, NVKG, NVvH, VvZG, NVALT, NVSHA.

Presentatie

Dr. Peter de Jager

Internist-intensivist, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch

Dr. Bram Goorhuis

Internist-infectioloog, Amsterdam UMC

Dr. Remco Franssen

Internist acute interne en ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC

Helaas! Je kunt niet meer aanmelden, want dit webinar heeft al plaats gevonden.

Mis het niet, schrijf je nu in

Heb je vragen over de aankomende webinars neem dan contact met ons op via webinars@medonline.nl.
19:30 -
20:00
Palliatieve zorg: voor welke patiënten?
Prof. dr. An Reyners
Hoogleraar palliatieve geneeskunde, UMCG Groningen
Palliatieve zorg wordt nog vaak gezien als zorg in de laatste levensweken/maanden. Uit verschillende studies blijkt dat het op tijd praten met patiënten en hun naasten over behandelwensen en -grenzen leidt tot een betere kwaliteit van zorg en minder (onnodig) zorggebruik. In deze presentatie wordt ingegaan op hoe groot de doelgroep is die mogelijke palliatieve zorg kan gebruiken en hoe u deze patiënten in uw eigen praktijk kunt herkennen. Vervolgens wordt de vraag ‘En hoe nu verder met deze patiënt?’ besproken, in het licht van de recente richtlijn proactieve zorgplanning enerzijds en inzet van het palliatieve team anderzijds.
20:00 -
20:30
Misselijk en braken up-to-date
Carmen Glorie
MDL-arts / arts palliatief team, Radboudumc Nijmegen
Veel patiënten hebben misselijkheidsklachten als gevolg van de onderliggende ziekte of behandeling. Aan de hand van casuïstiek wordt met u besproken welke diagnostiek passend is en welke behandelingsmogelijkheden er zijn. De focus ligt hierbij op casus met meer dan één etiologie tegelijkertijd en hoe te komen tot een behandelstrategie die passend is.
20:30 -
21:00
Palliatieve sedatie: een maakbaar sterven?
Dr. Eric Geijteman
Internist-oncoloog, Erasmus MC Rotterdam
Sinds de jaren 2000 wordt palliatieve sedatie in toenemende mate ingezet. Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase en heeft als doel om het lijden te verlichten. Uit het recent verschenen sterfgevallenonderzoek is gebleken dat in Nederland het percentage sterfgevallen waarbij palliatieve sedatie wordt toegepast maar liefst 23% is. In deze presentatie wordt ingegaan op deze belangrijke ontwikkeling. Ook bespreken we de belangrijkste punten uit de multidisciplinaire richtlijn palliatieve sedatie, die in de zomer van 2022 is herzien. Ten slotte gaan we in op de vraag: is door palliatieve sedatie het sterven maakbaar?