Webinarreeks voor uw algemene nascholing interne geneeskunde.

Het aantal multimorbide chronische zieke patiënten neemt alleen maar toe, waardoor de brede basiskennis van de internist steeds belangrijker wordt. Hier speelt de webinarserie De Brede Basis op in!

Palliatieve zorg

Woensdag 8 november 2023, 19:30 - 21:00 uur

2 punten accreditatie verleend door: NIV, MDL, NVKG, NVvH, VvZG, NVALT.

Klinische Farmacologie

Woensdag 20 december 2023, 19:30 - 21:00 uur

2 punten accreditatie verleend door: NIV, NVKG, NVvH, VvZG, NVSHA.

Oncologie

Woensdag 24 januari 2024, 19:30 - 21:00 uur

2 punten accreditatie verleend door: NIV, NVKG, NVvH, VvZG, NVALT, NVRO, NVSHA.

Heeft u vragen over de aankomende webinars neem dan contact met ons op via webinars@medonline.nl.