Differentiaties

Differentiaties

In de laatste twee jaar van de opleiding Interne geneeskunde kan de aios zich richten op verdere verdieping. Tijdens deze verdiepingsfase kan de aios kiezen voor een enkelvoudige differentiatie van 24 maanden of een meervoudige differentiatie, bestaande uit 2 of 3 differentiatie-onderdelen van elk ten minste 8 maanden. Tijdens de verdiepingsfase zal 20% van de werktijd besteed worden aan de algemene interne geneeskunde.

Interne geneeskunde kent de volgende differentiaties: zie onderstaand menu.

Opleidingsbeschrijvingen en formulieren

De uitgebreide opleidingsbeschrijvingen van de differentiaties en de aanmeldings- en registratieformulieren staan vermeld onder de betreffende differentiaties in onderstaande menu. In het landelijk opleidingsplan zijn de korte differentiatiebeschrijvingen opgenomen.

Acute geneeskunde
Opleiding

De opleidingsklinieken voor de verschillende differentiaties vind je hier.

De toegevoegde bijlagen bevatten de opleidingseisen en een aanmeldingsformulier voor verdere verdieping in de Acute geneeskunde.

Registratie via GAIA per 1-1-2019

Hieronder vind je het formulier voor inschrijving in het register van de differentiatie Acute geneeskunde (incl. verklaring opleider).

Vanaf 1 januari 2019 moeten registratie-aanvragen ingediend worden via GAIA. Meer informatie en een handleiding vind je hier.

Bijlagen

Acute Geneeskunde aanmelding opleiding

Acute geneeskunde opleidingseisen

Acute geneeskunde verplichte opleidingsactiviteiten

Acute geneeskunde registratieformulier – incl. verklaring opleider

Allergologie en klinische immunologie
Opleiding

De opleidingsklinieken voor de verschillende differentiaties vind je hier.

De toegevoegde bijlagen bevatten de opleidingseisen en een aanmeldingsformulier voor verdere verdieping in de Allergologie-Immunologie.

Registratie via GAIA per 1-1-2019

Hieronder vind je het formulier voor inschrijving in het register van de differentiatie Allergologie-Immunologie, alsmede het formulier dat de opleider dient in te vullen.

Vanaf 1 januari 2019 moeten registratie-aanvragen ingediend worden via GAIA. Meer informatie en een handleiding vind je hier.

Bijlagen

Allergologie/immunologie Aanmelding opleiding

Opleidingsbeschrijving ED Allergologie-Klinische immunologie

Allergologie/immunologie registratieformulier

Bloedtransfusiegeneeskunde
Opleiding

De opleidingsklinieken voor de verschillende differentiaties vind je hier.

De toegevoegde bijlagen bevatten de opleidingseisen en een aanmeldingsformulier voor verdere verdieping in de Bloedtransfusiegeneeskunde.

Registratie via GAIA per 1-1-2019

Hieronder vind je het formulier voor inschrijving in het register van de differentiatie Bloedtransfusiegeneeskunde, alsmede het formulier dat de opleider dient in te vullen.

Vanaf 1 januari 2019 moeten registratie-aanvragen ingediend worden via GAIA. Meer informatie en een handleiding vind je hier.

Bijlagen

Bloedtransfusiegeneeskunde aanmelding opleiding

Bloedtransfusiegeneeskunde registratieformulier

Opleidingsbeschrijving ED Bloedtransfusiegeneeskunde

Endocrinologie
Opleiding

De opleidingsklinieken voor de verschillende differentiaties vind je hier.

De toegevoegde bijlagen bevatten de opleidingseisen en een aanmeldingsformulier voor verdere verdieping in de Endocrinologie.

Registratie via GAIA per 1-1-2019

Hieronder vind je het formulier voor inschrijving in het register van de differentiatie Endocrinologie, alsmede het formulier dat de opleider dient in te vullen. Je dient tevens je CV – inclusief lijst van voordrachten en publicaties –  toe te voegen aan je registratieaanvraag.

Vanaf 1 januari 2019 moeten registratie-aanvragen ingediend worden via GAIA. Meer informatie en een handleiding vind je hier.

Bijlagen

Endocrinologie aanmelding opleiding

Endocrinologie registratieformulier

Opleidingsbeschrijving ED Endocrinologie

Keuzestages UMCs

Hematologie
Opleiding

De opleidingsklinieken voor de verschillende differentiaties vind je hier.

De toegevoegde bijlagen bevatten de opleidingseisen en een aanmeldingsformulier voor verdere verdieping in de Hematologie.

Registratie via GAIA per 1-1-2019

Hieronder vind je het formulier voor inschrijving in het register van de differentiatie Hematologie, alsmede het formulier dat de opleider dient in te vullen.

Vanaf 1 januari 2019 moeten registratie-aanvragen ingediend worden via GAIA. Meer informatie en een handleiding vind je hier.

Bijlagen

Hematologie aanmelding opleiding

Hematologie registratieformulier – inclusief verklaring opleider

Opleidingsbeschrijving ED Hematologie

Infectieziekten
Opleiding

De opleidingsklinieken voor de verschillende differentiaties vind je hier.

De toegevoegde bijlagen bevatten de opleidingseisen en een aanmeldingsformulier voor verdere verdieping in de Infectieziekten.

Registratie via GAIA per 1-1-2019

Hieronder vind je het formulier voor inschrijving in het register van de differentiatie Infectieziekten, alsmede het formulier dat de opleider dient in te vullen.

Vanaf 1 januari 2019 moeten registratie-aanvragen ingediend worden via GAIA. Meer informatie en een handleiding vind je hier.

Bijlagen

Infectieziekten aanmelding opleiding

Registratieformulier infectieziekten

Opleidingsbeschrijving ED Infectieziekten

Intensive care
Opleiding

Verdere verdieping in de Intensive Care geneeskunde is uitsluitend mogelijk in de vorm van een enkelvoudige differentiatie (duur 24 maanden). De opleidingsklinieken Intensive Care geneeskunde vind je in het document Opleidingsklinieken enkelvoudige differentiaties. Op de GIC website vind je het IC opleidingsplan. Tevens vind je daar de opleidingseisen Intensive Care geneeskunde.

De opleiding in de enkelvoudige differentiatie Intensive Care geneeskunde wordt ook voor andere specialismen aangeboden. Het opleidingsplan is geschreven voor meerdere specialismen, die verenigd zijn in de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). Het opleidingsplan is gebaseerd op het Competency Based Training Program in Intensive Care Medicine for Europe (CoBaTrICE). Het differentiatiedeel van de opleiding Intensive Care geneeskunde dient gevolgd te worden op een IC die een GIC-opleidingserkenning heeft. De beschrijving van de differentiatie, de opleidingseisen, het opleidingsprogramma en de uitwerking van de EPA’s zijn te vinden op de website van de NIV en NVIC.

Het formulier aanmelding opleiding IC vind je op de website van de GIC.

Registratie

Om geregistreerd te kunnen worden in de enkelvoudige differentiatie Intensive Care geneeskunde dient aan de door de GIC gestelde voorwaarden te worden voldaan. Als aan de eisen is voldaan en de registratie in het basisspecialisme is afgerond, dan kan een registratieverzoek via GAIA worden ingediend bij de GIC. De GIC draagt de fellow voor tot registratie in de enkelvoudige differentiatie Intensive Care geneeskunde bij het basisspecialisme, in dit geval de Nederlandse Internisten Vereniging. Bij akkoord volgt registratie via GAIA. Het registratieformulier en informatie over de registratie vind je op de website van de GIC.

Veel informatie over Intensive Care geneeskunde is tevens te vinden op de website van de NVIC Academy

Klinische farmacologie
Opleiding

De opleidingsklinieken voor de verschillende differentiaties vind je hier.

De toegevoegde bijlagen bevatten de opleidingseisen, een aanmeldingsformulier + basis voor portfolio en daarmee ook het registratieformulier voor verdere verdieping in de Klinische farmacologie, alsmede de herregistratie-eisen en herregistratieformulier.

Registratie via GAIA per 1-1-2019

Hieronder vind je het formulier voor inschrijving in het register van de differentiatie Klinische farmacologie.

Vanaf 1 januari 2019 moeten registratie-aanvragen ingediend worden via GAIA. Meer informatie en een handleiding vind je hier.

Bijlagen

Formulier aanmelding opleiding Klinische Farmacologie voor AIOS – D1a

Formulier aanmelding opleiding Klinische Farmacologie voor internisen – D1i

Registratieformulier Klinische Farmacologie voor AIOS – D2a

Registratieformulier Klinische Farmacologie voor internisten – D2i

Opleidingsbeschrijving ED Klinische farmacologie

Medische oncologie
Opleiding

De opleidingsklinieken voor de verschillende differentiaties vind je hier.

De toegevoegde bijlagen bevatten de opleidingseisen en een aanmeldingsformulier voor verdere verdieping in de Medische oncologie.

Registratie via GAIA per 1-1-2019

Hieronder vind je het formulier voor inschrijving in het register van de differentiatie Medische oncologie, alsmede het formulier dat de opleider dient in te vullen.

Vanaf 1 januari 2019 moeten registratie-aanvragen ingediend worden via GAIA. Meer informatie en een handleiding vind je hier.

Bijlagen

Medische Oncologie formulier aanmelding opleiding

Medische Oncologie registratieformulier

Opleidingsbeschrijving medische oncologie

Meervoudige differentiatie
Opleiding

De meervoudige differentiatie bestaat uit twee stages van 12 maanden of drie stages van 8 maanden. Het differentiatieprogramma (inclusief landelijk onderwijs) wordt goedgekeurd door de sectie Meervoudige differentiatie vóór aanvang van de meervoudige differentiatie.

Voorwaarde voor een eerste registratie als internist MD in het register van de NIV

  • Geregistreerd als internist
  • Lidmaatschap NIV
  • De registratie wordt toegekend door de sectie Meervoudige differentiatie (per differentiatieonderdeel in afstemming met de betreffende sectie) voor de maximale duur van 5 jaar. 

De toegevoegde bijlagen bevatten de opleidingseisen, een aanmeldingsformulier voor de opleiding meervoudige differentiatie en een registratieformulier.

Bijlagen

Meervoudige Differentiatie -Opleidingseisen 2019

Opleidingsformulier Meervoudige Differentiatie

Registratieformulier Meervoudige Differentiatie

Magazine Interne Geneeskunde 2018-4 – artikel MD

Magazine Interne Geneeskunde 2021-12 – artikel MD

Nefrologie
Opleiding

De opleidingsklinieken voor de verschillende differentiaties vind je hier.

De toegevoegde bijlagen bevatten de opleidingseisen en een aanmeldingsformulier voor verdere verdieping in de Nefrologie.

Registratie via GAIA per 1-1-2019

Hieronder vind je het formulier voor inschrijving in het register van de differentiatie Nefrologie, alsmede het formulier dat de opleider dient in te vullen.

Vanaf 1 januari 2019 moeten registratie-aanvragen ingediend worden via GAIA. Meer informatie en een handleiding vind je hier.

Bijlagen

Nefrologie aanmelding opleiding

Nefrologie registratieformulier

Opleidingsbeschrijving ED Nefrologie

Ouderengeneeskunde
Opleiding

De opleidingsklinieken voor de verschillende differentiaties vind je hier.

De toegevoegde bijlagen bevatten:

  • de opleidingseisen en een aanmeldingsformulier voor de opleiding ouderengeneeskunde 
  • de opleidingseisen internist voor switch naar erkenning in het differentiatiegebied ouderengeneeskunde
Registratie via GAIA per 1-1-2019

Hieronder het formulier voor inschrijving in het register van de differentiatie Ouderengeneeskunde, alsmede het formulier dat de opleider dient in te vullen.

Vanaf 1 januari 2019 moeten registratie-aanvragen ingediend worden via GAIA. Meer informatie en een handleiding vind je hier.

Retrograde registratie in de differentiatie Ouderengeneeskunde

Indien u voor retrograde registratie in aanmerking zou willen komen dan kunt u in de komende tijd contact zoeken met een van de differentiatieopleiders, bij voorkeur in de opleidingsregio waar u zelf werkzaam bent.

De sectie en het bestuur willen benadrukken dat een dergelijk gesprek bedoeld is om met u de mogelijkheid te onderzoeken van retrograde registratie door tot een geïndividulaiseerd opleidinsplan te komen, dat zowel recht doet aan het verkijgen van de benodigde expertise als rekening houdt met uw mogelijkheden en reeds bestaande kwalificaties.

Deze mogelijkheid wordt geboden t/m 1-1-2026

Eisen voor retrograde registratie in het aandachtsgebied Interne Ouderengeneeskunde

Bijlagen

Ouderengeneeskunde – aanmelding opleiding

Ouderengeneeskunde – registratieformulier

Opleidingsbeschrijving ED Ouderengeneeskunde v2

Vasculaire geneeskunde
Opleiding

De opleidingsklinieken voor de verschillende differentiaties vind je hier.

De toegevoegde bijlagen bevatten de opleidingseisen en een aanmeldingsformulier voor verdere verdieping in de Vasculaire geneeskunde.

Registratie via GAIA per 1-1-2019

Hieronder vind je het formulier voor inschrijving in het register van de differentiatie Vasculaire geneeskunde, alsmede het formulier dat de opleider dient in te vullen.

Vanaf 1 januari 2019 moeten registratie-aanvragen ingediend worden via GAIA. Meer informatie en een handleiding vind je hier.

Bijlagen

Vasculaire geneeskunde – aanmelding opleiding

Vasculaire geneeskunde – registratieformulier

Opleidingsbeschrijving ED Vasculaire geneeskunde